NYHET - TRYCKERI (SGM) & STATISTIK

Minskad omsättning för finpapperstryckerierna

Den oroliga ekonomin märks av i den grafiska branschen. Den totala omsättningen minskade med 15 procent för finpapperstryckerierna under andra kvartalet jämfört med samma kvartal 2022.

5 september 2023
Foto: Fredrik Persson

Störst nedgång både i kronor och procent står offsettrycket för med 22 procent lägre omsättning än samma period föregående år. Vi ser även en liten nedgång för digitaltrycket under andra kvartalet men på halvårsjämförelsen ligger det i nivå med förra året.

Totalt sett var det en minskning av omsättningen på 6,5 procent det första halvåret jämfört med 2022. Det ligger i linje med resultaten i Grafiska Företagens konjunkturrapport.

– Vi har fått vissa indikationer på att det har varit lite mer osäkert i andra kvartalet och siffrorna stärker den bilden. Det finns såklart många förklaringar till att försäljningen saktat ned. Höga räntor och en låg tillväxt i övriga sektorer spelar så klart in, säger Grafiska Företagens vd Eva Glückman.

– Det vi hoppas på nu är att inflationen går ner i en snabbare takt och att tillväxten kan återgå till det normala. Våra medlemsföretag är innovativa och motståndskraftiga men efter några år med stora effekter på ekonomin är det många som vill tillbaka till ett normalläge, fortsätter hon.

Under perioden efter pandemin har skiftet från offset till digitaltryck fortsatt. Digitaltrycket blir en allt större del av kvoten mellan digitaltryck och offset. Under andra kvartalet utgjorde andelen digitaltryck 36 procent, den högsta siffran sedan mätningarna startade 2016.