NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR & AVTAL 2023

Nya kollektivavtal tecknade

Parterna har den 31 mars 2023 träffat överenskommelse om nya kollektivavtal och löneökningar. Här på sidan sammanfattar vi vad det innebär för våra medlemsföretag. Mer information om överenskommelsen i sin helhet samt information om övriga ersättningar kommer att ges i kommande Arbetsgivarnytt samt under kommande avtalskonferenser.

3 april 2023
Foto: Nathalie Olausson
Om avtalet
 • Avtalen som Grafiska Företagen har tecknat med GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025.
 • Det samlade avtalsvärdet och kostnaden för avtalskonstruktionen uppgår till 7,4 % och är uppdelad på två perioder.
 • Den första lönerevisionen ska göras den 1 april 2023 och den andra den 1 april 2024.
 • Inom det samlade avtalsvärdet ingår bland annat:

  • Extra ökning av avtalens lägsta löner år 2023
  • Överenskommelse om avsättningar till deltidspension, vilket ska avräknas från det totala kostnadsmärket
För tjänstemannaavtalen gäller följande

Unionen

 • Lönerevisionerna ska ske 1 april 2023 med 3,4 % och 1 april 2024 med 2,6 %. Vid samma tidpunkter görs en gemensam löneöversyn som beräknas ge 0,5 % vid respektive revisionstillfälle.
 • Avsättning till deltidspension ska ske med totalt 0,4 %, varav 0,2 % avsätts per den 1 april 2023 och 0,2 % avsätts per den 1 april 2024.
 • Lägst lön i Unionens löneavtal höjs år 1 med 1 350 kr per den 1 april 2023. År 2 sker uppräkning på sedvanligt sätt. Innan potten fördelas ska avräkning göras för den kostnad företaget kan få till följd av att avtalets minimilöner höjts.
 • Individgarantin i Unionens löneavtal utgår per den 1 april 2023 med 700 kr respektive per den 1 april 2024 med 525 kr.

Sveriges Ingenjörer

 • Lönerevisionerna ska ske 1 april 2023 med 3,4 % och 1 april 2024 med 2,6 %. Vid samma tidpunkter görs en gemensam löneöversyn.
 • Avsättning till deltidspension ska ske med totalt 0,4 %, varav 0,2 % avsätts per den 1 april 2023 och 0,2 % avsätts per den 1 april 2024.

Ledarna

 • Avsättning till deltidspension ska ske med totalt 0,4 %, varav 0,2 % avsätts per den 1 april 2023 och 0,2 % avsätts per den 1 april 2024.
För Infomedia- och Förpackningsavtalen gäller följande
 • Avtalsperioden omfattar 2023-04-01 till 2025-03-31
 • Det samlade avtalsvärdet och kostnaden för avtalskonstruktionen uppgår till 7,4 %
 • Lönerevisionerna ska ske 1 april 2023 med 4,1 % och 1 april 2024 med 3,0 %. ”Dock lägst”- belopp vid respektive lönerevision kommer att delges i ett Arbetsgivarnytt under denna vecka.
 • Minimilöner per månad för heltidsanställd vuxen arbetstagare höjs år 1 med 1 350 kr per den 1 april 2023. År 2 sker uppräkning på sedvanligt sätt. Innan potten fördelas ska avräkning göras för den kostnad företaget kan få till följd av att avtalets minimilöner höjts.
 • Avsättning till deltidspension ska ske år 2 med 0,3 % per den 1 april 2024.
Visbybilagan
 • Det samlade avtalsvärdet och kostnaden för avtalskonstruktionen uppgår till 7,4 %
 • Lönerevisionerna ska ske 1 april 2023 med 4,1 % och 1 april 2024 med 3,0 %.
 • Minimilöner per månad för heltidsanställd vuxen arbetstagare höjs år 1 med 1 350 kr per den 1 april 2023. År 2 sker uppräkning på sedvanligt sätt. Innan potten fördelas ska avräkning göras för den kostnad företaget kan få till följd av att avtalets minimilöner höjts.
 • Avsättning till deltidspension ska ske år 2 med 0,3 % per den 1 april 2024.

Anmäl dig till våra avtalskonferenser:

Arbetsgivarnytt

Mer information finns i Arbetsgivarnytt.