NYHET - ARBETSMILJÖ

Nya utbildningskrav vid hantering av diisocyanater

I den grafiska branschen förekommer diisocyanater framför allt i vissa tryckfärger och i lim. Använder ni den typen av produkter gäller nya krav på utbildning från och med den 24 augusti 2023.

2 maj 2023
Foto: Andreas Ilgmeier / Pixabay

Kontakta er leverantör för att få ta del av en webbaserad utbildning, alternativt säkerställ att er egen utbildning omfattar kraven i den så kallade Reach-förordningen. Mer information om vad som ska ingå i utbildningen och om förordningen finns hos Arbetsmiljöverket.

Många diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma hos dem som utsätts för ämnena i sitt arbete. De nya kraven är beslutade av EU för att skydda arbetstagare.

De nya utbildningskraven innebär en utvidgning av de redan gällande kraven på utbildning vid hantering av allergiframkallande kemiska produkter, som finns i svenska föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) (tidigare kallad härdplastutbildning).

Åsa Samuelsson
Åsa Samuelsson
Rådgivare - arbetsmiljö och hälsa