NYHET - TRYCKERI (SGM) & STATISTIK

Starkt första kvartal för storformat

Tryckeriernas återhämtning efter pandemin fortsätter, även om ökningen planat ut för offset. Storformatstrycket har gått starkast i inledningen av året, visar Grafiska Företagens försäljningsstatistik för första kvartalet 2023.

26 april 2023
offset
Foto: silvano audisio/Shutterstock.com

Omfördelningen från offset till digitaltryck fortsätter. Storformat och digitaltryck ökar sin relativa andel medan offset minskar något jämfört med samma kvartal förra året. Att det är storformatet som gått bäst i inledningen av 2023 bekräftar det som många av medlemsföretagen uttrycker.

Statistiken visar att tryckeriernas omsättning ökar jämfört med första kvartalet förra året, men ligger lägre än inflationen under samma period. Framför allt är det offsettrycket som håller tillbaka den totala omsättningsökningen något.

Sett till försäljningen över rullande 12 månader är digitaltrycket tillbaka på samma siffror som 2017. Starkast återhämtning står storformatet för som sakta men säkert närmar sig nivåerna före pandemin, medan uppgången för offset har avstannat.