NYHET - AVTAL 2023

”Unga behöver förstå värdet av kollektivavtalen”

Varför hon valde juridiken vet Sara Kullgren inte riktigt, men hon gillar problemlösning och hon lockades av den språkliga delen av jobbet. Idag är hon glad över valet, och språk har hon fått ägna mycket tid åt genom åren. I september förra året tillträdde hon som Ledarnas förhandlingschef.

17 februari 2023
Sara Kullgren, förhandlingschef på Ledarna.
Foto: Anna Levin

– Som liten ville jag skriva och drömde om att bli författare, lärare eller journalist. Men jag har verkligen fått skriva mycket även som jurist, inte minst som sekreterare i flera statliga utredningar och protokollförare i förbundsstyrelsen. Och nu har jag blivit krönikör i Lag & Avtal, vilket känns både roligt och lite läskigt.

I förhandlingschefsrollen är relationer viktiga och det ingår många möten med människor, något som Sara Kullgren också gillar.

– Man får ut så mycket i mänskliga möten. Det är något jag tycker är extra roligt med mitt jobb.

Ledarna företräder Sveriges chefer, i alla sektorer och på alla nivåer. Alla medlemmar är med i någon av förbundets 19 branschföreningar. En viktig uppgift för förbundet ser Sara Kullgren är att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap.

Ni är en facklig organisation, men chefer är ju arbetsgivarens företrädare. Hur funkar det?

– Ja, det är lite speciellt. Arbetsgivarfrågorna ligger nära. Vi är både en facklig organisation och en chefsorganisation. Vi företräder chefer som medarbetare, men vi stöttar dem även i rollen som chef. Viktiga frågor för våra medlemmar handlar om förutsättningarna för att vara chef, att ha personalgrupper som är rimliga, att kunna ta arbetsmiljöansvar, att ha administrativt stöd.

Spridningen bland medlemmarna är stor, och det finns inte en chef, framhåller Sara. Många av medlemmarna är otroligt engagerade i sina jobb, däremot har många chefer svårt att hitta tid för lokalt fackligt engagemang.

Fler behöver förstå värdet av kollektivavtal

Sara Kullgren är en lugn person. Hon ältar inte och oroar sig sällan. Hon tror att det kommer från en uppväxt med mycket trygghet och uppmuntran.

– Jag är posimistisk, som jag sa när jag var liten! Positiv, optimistisk och mycket ”här och nu”.

Hon brinner för att sprida värdet av kollektivavtalen och partsmodellen och tror att det är lätt att ta de arbetsvillkor vi har i Sverige för givna.

– Många tänker kanske inte på att exempelvis tjänstepensionssystemet faktiskt är framförhandlat. Kollektivavtalen har också branschanpassningar, till skillnad från lagar som slår bredare.

Det skulle behövas en informationskampanj för att påvisa hur bra kollektivavtalen är!

– Framför allt unga behöver förstå värdet av kollektivavtalen, och att de bygger på förhandlingar som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare. Det skulle behövas en informationskampanj för att påvisa hur bra kollektivavtalen är!

Tror du att den svenska modellen är hotad?

– Det är tydligt att EU:s klåfingrighet hotar delar av den svenska modellen. Och det finns företag som tycker att kollektivavtal är komplicerade och att facken är besvärliga. Men många upplever också att en bra relation till facken skapar bättre förutsättningar på arbetsplatsen.

Att vara chef är som att leda en orkester

Det är Sara Kullgrens första avtalsrörelse som förhandlingschef, och det i en omvärld med rejäla utmaningar. Hon tror att det är viktigt att vara lösningsorienterad i förhandlingar, även när det gäller att enas med de fackliga medparterna inom PTK och OFR.

– Vi har ju löneprocessavtal, med individuell prestationsbaserad lön och som bygger på att lönen sätts utifrån de lokala förutsättningarna och enligt de villkor som gäller i avtalet. Så omvärlden ska inte ha en avgörande betydelse, även om det förstås påverkar att kostnaderna ökar för verksamheterna.

Många, särskilt nu i ekonomiskt tuffa tider, tycker att chefer har väldigt höga löner. Vad säger du om det?

– Lönen sätts utifrån chefens uppdrag och ansvar men också utifrån verksamheters behov, marknadskrafter, individens erfarenhet och kompetens. Våra medlemmar är chefer på alla nivåer och i alla sektorer, med stor variation i uppdrag och ansvar, så generellt tycker jag inte att lönerna är höga. Det är ett fåtal chefer som har väldigt höga löner.

Sedan några år har Sara tagit upp trumpetspelandet igen och hittat en orkester som hon spelar med. Hon ser likheter mellan chefers roll och att leda en orkester.

– Det handlar mycket om att vara lyhörd på stämningar, få delarna att funka ihop och helheten att bli bra. Samma ramar, eller partitur, gäller för alla, men ibland ska kanske vissa medarbetare betonas mer än andra.

Sara Kullgren

Från Örebro. Läste juridik i Uppsala. Påbörjade en domarbana, men ändrade sig och har arbetat med arbetsmarknadsfrågor i över 30 år.

Var tidigare förbundsjurist på Ledarna och har därefter jobbat på arbetsgivarorganisationer, arbetsmarknadsdepartementet, inom statliga utredningar och på Medlingsinstitutet. Kom tillbaka till Ledarna för tio år sedan som chefsjurist. Är sedan den 1 september dessutom förhandlingschef och avdelningschef för avdelningen Avtal, juridik och rådgivning.

Gift, har två söner som båda studerar på Stockholms universitet. Tränar gärna på fritiden. Spelar också trumpet. ”Det är avkopplande och rogivande, att spela musik är fantastiskt!”

Ledarna

Ledarna är en av Grafiska Företagens fackliga motparter. Det är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet för chefer, med drygt 96 000 medlemmar. Avtalet med Ledarna skiljer sig från övriga avtal inom Grafiska Företagen på så sätt att det inte är tidsbestämt utan är ett tillsvidareavtal.