NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Välkomna satsningar på vuxnas lärande i vårändringsbudgeten

Grafiska Företagen välkomnar satsningen på 719 miljoner kronor till yrkesvux och yrkeshögskolan i regeringens vårändringsbudget. Det finns idag stora brister på svensk arbetsmarknad och inte minst i den grafiska branschen avseende gymnasial yrkeskompetens och teknikerkompetens.

20 april 2023
Foto: Juliana Fälldin

– Många företag i den grafiska branschen har svårt att hitta personal med rätt utbildning, och kompetensförsörjningsfrågan är en av branschens stora utmaningar. Att regeringen nu avsätter pengar till utbildning av vuxna kan bli betydelsefullt för branschen, säger Eva Glückman, vd för Grafiska Företagen.

Vi ser samtidigt en brist på långsiktighet inom framför allt yrkesvux. Den årliga tilldelningen av medel gör att kommunerna premierar utbildningar där det är lätt att variera antalet platser utifrån de tillgängliga statsbidragen. Det missgynnar utbildningar som kräver mer omfattande investeringar eller involvering av företagsnätverk för att skapa utbildning av hög kvalitet.

Eftersom yrkesvux i huvudsak drivs med statsbidrag ser Grafiska Företagen att det är önskvärt att skapa en mer långsiktig finansiering som ökar möjligheterna att genomföra investeringar och etablera fungerande nätverk. De insatser för att förbättra dimensioneringen av gymnasial utbildning som riksdagen fattade beslut om 2022 bör utgöra en grund för en sådan mer långsiktig finansiering av yrkesvux.