REPORTAGE

Fler tryckerier kan få lärlingar via vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen till grafisk operatör har blivit regional och vänder sig nu till företag och personer i hela region Skåne. – Nu har vi bättre förutsättningar att utbilda personer med stort yrkesengagemang samtidigt som fler tryckerier får chans att ta emot en välmatchad lärling, säger Roger Kristiansson, lärare i grafisk produktion vid Malmö stad

7 juni 2021
Foto: Emil Malmborg

Sedan många år erbjuder Malmö stad en vuxenutbildning till grafisk operatör men formen för den har varierat. Från att ha varit en komvuxutbildning till att på senare år bli en del av jobbspåret för nyanlända. Båda uppläggen har varit framgångsrika men har också inneburit att bara företag och personer i Malmö stad kunnat delta i utbildningen. Det har det blivit ändring på nu.

– Nu när vuxenutbildningen är regional kan vi äntligen möta det intresse som finns för utbildningen även hos personer bosatta i andra delar av regionen. Jag kan dessutom erbjuda alla tryckerier i Skåne en välmatchad, engagerad lärling, säger Roger Kristiansson.

Högt söktryck

Vuxenutbildningen, som är unik i sitt slag i Sverige, tar emot 20-talet elever en gång per år. Den vänder sig till nyanlända med grundläggande svenskkunskaper och varvar under ett år praktik och teori. Två dagar på arbetsplatsen, en dag yrkesteori och två dagars studier i svenska.

– Till årets utbildning hade vi 58 sökande till 20 platser, det är väldigt positivt eftersom vi med ett större urval kan fånga upp och utbilda de personer som verkligen är intresserade av yrket. Personer som vi sen matchar mot företagen och deras uttryckta behov.

Just matchningsprocessen är oerhört viktig, påpekar Roger. Den har varit avgörande för att så pass många av de som gått utbildningen genom åren valt att stanna i branschen.

– Framför allt handlar det om att matcha geografisk placering och att företagets inriktning överensstämmer med kursdeltagarens intresse. Nu när utbildningen är regional har vi exempelvis antagit en person från Skurup som matchats med ett tryckeri på hemorten. De är redan så nöjda att de vill anställa. Ambitionen är att eleven ska vara på ett och samma ställe hela utbildningstiden eftersom vi då bättre kan anpassa kursinnehållet efter företagets kompetensbehov.

Företagen väljer vem de vill ta in

Själva urvalsprocessen går till som så att Roger intervjuar alla sökande som uppfyller kraven för att gå utbildningen. Intervjun är ett sätt att få information om exempelvis allergier och fysiska besvär som kan göra det svårt i yrket. Men framför allt är den ett tillfälle att bilda sig en uppfattning om personens ambitioner. Efter det presenterar Roger ett antal kandidater för varje företag. Det är företaget som sen väljer vem de tycker passar bäst.

– Under utbildningen är jag närvarande och följer upp hur allt fortlöper både utifrån företagets och elevens perspektiv. Jag vill att utbildningen ska fungera som en lång provanställning där elev och företag får en chans att lära känna varandra och se om den så viktiga personkemin finns.

Alla elever som går ut från och med 2021 kommer att valideras enligt det nya valideringssystemet Grafisk grund, ett slags slutprov och kvitto för arbetsgivaren att eleven har en grafisk grundkompetens. Valideringen vidareutvecklas i skrivande stund mot att bli mer yrkesspecifik, i slutet av 2022 ska man exempelvis kunna validera sig som digital tryckare och offsettryckare.

– Bristen på utbildningar har lett till att många företag tvingas lära upp medarbetare på egen hand. Det är otroligt kostsamt och personen får sällan den förståelse för den grafiska helheten som vuxenutbildningen ger. Genom att validera alla elever säkerställer vi att de som går ut har grundkunskaperna. Som arbetsgivare vet man vad man får, säger Roger.

Effektiva vägar in i yrket behövs

Enligt siffror från Grafiska Företagen behöver branschen årligen nyanställa cirka 100 personer i produktionsänden. De olika utbildningar som finns idag - i Malmö, Borås och Sunne - är en inslussningsport för ungefär hälften. Högt räknat.

– Det visar att den här sortens effektiva vägar in i yrket behövs och gärna på fler orter i Sverige. Nu när branschen återhämtar sig efter Corona kommer behoven att återanställa öka, säger Roger.

Text: Camilla Carlsson