REPORTAGE

För svenska konsumenter är det skillnad på papper och papper

Papper och pappersbaserade produkter är hetare än någonsin, allt fler slutar med plastförpackningar till fördel för pappersförpackningar och den tryckta boken står sig lika stark som alltid. Men myterna om papper och att papper inte skulle vara miljövänligt lever fortsatt vidare.

25 februari 2021
Foto: Unsplash

Fakta om undersökningen

I januari 2021 beställde Two Sides en global undersökning av det fristående företaget Toluna. Studiens syfte var att få en djupare förståelse för konsumentens tankar kring print, papper och pappersbaserade förpackningar utifrån dennes preferenser, uppfattningar och attityd.

I studien medverkade totalt 9.300 konsumenter från:

 • Australien (500),
 • Österrike (500),
 • Belgien (600),
 • Brasilien (1000),
 • Danmark (500),
 • Finland (350),
 • Frankrike (1,000),
 • Tyskland (1,000),
 • Italien (1,000),
 • Nordamerika (1000),
 • Norge (350),
 • Sverige (500) och
 • Storbritannien (1,000).
Fakta om Two Sides

Two Sides är en icke vinstdrivande global organisation som verkar för de unikt hållbara och attraktiva egenskaperna med papper, print och pappersbaserade förpackningar. Grafiska Företagen och flera av deras medlemsföretag är partners till Two Sides i Norden.

Material att ladda ner

För alla medlemmar i Grafiska Företagen tar Two Sides fram material som medlemsföretagen kan använda i sin kommunikation. 

Har du frågor?

Kontakta Magnus Thorkildsen
magnus@twosides.info eller besök nordics.twosides.info