REPORTAGE

Första företaget ut att validera med Grafisk Grund

Det gick fort när det första företaget, Svenska Maskinskyltfabriken, väl bestämt sig för att valideras enligt Grafisk Grund. Resultatet som nu tas fram blir en hjälp för att hitta luckor och prioritera utbildningsinsatser som lyfter kompetensen.

7 juni 2021
Foto: Satu Knape

Svenska Maskinskyltfabriken i Linköping var det första företaget att genomgå den nya valideringen Grafisk Grund. Med 30 anställda och en ganska bred verksamhet inom maskinskyltar, lasergravering och dekaler delades personalen upp beroende på arbetsområde och fick göra den validering som bäst passade varje enskild individs arbetsuppgifter.

– Jag tyckte direkt att det lät som en smart idé att göra en validering när jag först hörde om det. Vi har inte jobbat strukturerat på övergripande nivå med att följa upp kunskapsnivån på företaget utan mer fokuserat på enskilda insatser i de fall vi uppmärksammat att det behövs, säger Lars Runbom, vd för Svenska Maskinskyltfabriken.

Helhetsbild visar vägen framåt

För Lars Runbom är arbetsdagarna fullspäckade av aktiviteter. Det finns alltid något att ta tag i. Svårigheten är att prioritera och satsa på de aktiviteter som har potential att lyfta företaget till nästa nivå. Genom att validera personalens kunskaper hoppas Lars hitta ledtrådar till vilken typ av utbildning han ska lägga resurser på.

– Det handlar inte om att alla ska få alla rätt utan det är såklart en avvägning. Vad behöver vi kunna – och kan vi det i dag? I den grafiska valideringen ingår till exempel frågor om offset vilket vi inte jobbar med. Då måste vi också ta hänsyn till det när vi tittar på resultaten. Men märker vi att bara 50 procent av personalen klarar saker som är bra att kunna här hos oss så blir det en tankeställare och något som vi får följa upp med utbildning, säger Lars Runbom.

Inget pluggande inför validering

Personalen på Svenska Maskinskyltfabriken behövde inte förbereda sig för valideringen. Grundtanken är att testa de kunskaper man redan har genom jobbet, inte att de anställda ska plugga som inför ett prov. Valideringsprocessen gick snabbt från start till mål. På måndagen informerade Lars Runbom medarbetarna om att valideringen skulle genomföras. Redan på onsdagen och torsdagen i samma vecka var testledare från Montico på plats och genomförde proven. Rent praktiskt fick företagets matsal fungera som testlokal.

Eftersom företagets verksamhet är bred delades medarbetarna in i tre grupper utifrån vilken validering som var mest lämplig. Sex personer genomförde grafisk grund, 24 personer gjorde industriteknisk bas och fyra personer gjorde en CNC teknik, grönt certifikat.

– Egentligen vore det bra att kunna köra flera olika typer av grafisk validering i framtiden. Vi skulle behöva olika moduler och möjlighet att välja vilka kunskapsområden som passar beroende på vilken typ av grafisk verksamhet företaget bedriver, säger Lars Runbom.

Även vd validerades

Också Lars Runbom själv deltog för att validera sina egna kunskaper. Och precis som för de andra på företaget var det framförallt helhetsresultatet som var det viktiga – inte de enskilda prestationerna.

– Nu ska vi analysera resultaten och se hur vi bäst går vidare. Jag tror att det hade varit bra att följa upp med någon lämplig utbildning inom de områden där vi som grupp presterar lite svagare, säger Lars Runbom.