REPORTAGE

Grafisk Grund är valideringsverktyget för grafiska branschen

Valideringen Grafisk Grund, framtagen för den grafiska branschen, är en nyhet som har lanserats i Sverige. Konsultföretaget Montico har precis validerat sitt första företag.

7 juni 2021
Foto: Lina Alriksson

Hur håller ni koll på kompetensen i företaget? Kan alla det de behöver kunna – eller har ni kunskapsluckor som borde adresseras? Att validera kompetens kan vara ett viktigt verktyg för företag som vill utvärdera kunskapsläget. Det nya valideringsverktyget Grafisk Grund är framtaget specifikt för den grafiska branschen.

– Grafisk Grund blev klar nu i år och vi på Montico har validerat ett första företag. Som jag ser det är validering ett verktyg som används för att skapa en tydligare karta över nuläget. Företagen gillar valideringar för det gör att man kan bli lite mer precis i sina kompetenshöjande åtgärder, säger Andreas Petersson, konsultchef på Montico och testledare för Grafisk Grund.

Så här går valideringen till

Grafisk Grund består av fem olika kunskapsmoduler - grafiska begrepp och symboler, grundläggande grafisk kunskap, produktionsförståelse, underhåll och service samt miljö och efterbehandling. En testledare genomför proven på plats hos det företag som ska validera sina medarbetare. Totalt är det fem delprov med 15 frågor i varje del.

– Som testledare tar jag hand om allt det praktiska och ser till att alla förstår upplägget. Vi testar max åtta personer åt gången och testen genomförs rent praktiskt på ipads som jag har med mig ut till företaget, säger Andreas Petersson.

Validering alltmer populärt

För vissa medarbetare kan det kännas lite obehagligt att testa kunskapsläget. Får det negativa konsekvenser om jag svarar fel? Och vad ska resultaten användas till? Då är det viktigt att vara tydlig och förklara varför valideringen genomförs. För företagen handlar inte validering om avveckling, det är utveckling och proaktivitet som står i fokus.

– Många gånger kan testdeltagare bli överraskade. Oj, jag kunde ju väldigt mycket, är reaktioner jag fått höra. Man kan också upptäcka dolda kunskaper, personer som i vardagen kanske inte syns och hörs så mycket visar plötsligt framfötterna. Och då blir det såklart ett lyft för de personerna att svart på vitt ser sina styrkor, säger Andreas Petersson.

För Montico, som arbetar med flera olika valideringsverktyg, är det tydligt att valideringen ska ses som en del av en helhet. För att valideringen ska göra skillnad måste man göra något med resultaten. Ibland kanske testen visar att kunskapsläget är precis så som det borde vara, men i många fall finns det en eller flera luckor.

– Använd statistiken från valideringen för att sätta in rätt utbildningsinsatser. Det kan också vara användbart att genomföra valideringar kontinuerligt över tid för att följa upp hur företagets utbildningsinsatser fungerar, och för att fånga upp förändringar i personalsammansättningen, säger Thomas Gustavsson, verksamhetsutvecklare på Montico.

Grafisk grund underlättar rekrytering

En annan aspekt av Grafisk Grund är den hjälp man kan få av valideringen i en rekryteringssituation. Mycket erfarenhet kommer att försvinna från den grafiska branschen under de närmsta åren i form av pensionsavgångar. Då krävs nya grepp för att hitta ny kompetens. Människor med bakgrund från andra länder kan ha relevant erfarenhet men sakna den utbildningsbakgrund vi är vana vid att hantera.

– Det behövs nytt blod i branschen men samtidigt kan det vara svårt att nå ut och hitta nya rekryteringsvägar. Att validera nyanländas kunskaper kan ha potential att fylla viktiga luckor i företagens behov av ny kompetens under de kommande åren, säger Andreas Petersson.

Text: Moa Långbergs