EVENT - ÅRSMÖTE

Grafiskas Framtidsmöte - en inspirationsdag med framtidstro

När Grafiska Företagens medlemsföretag träffades för första gången sedan pandemin låg fokus på framtiden. Mötet lockade många besökare och präglades av entusiasmen över att få mötas fysiskt igen.

18 maj 2022
Foto: Juliana Fälldin

Framtidsmötet på Fotografiska Muséet i centrala Stockholm inleddes med en lunch och ett årsmöte, det senare lett av ordförande Thorbjörn Sagerström.

Eftermiddagen präglades av ett flertal inspirationsföreläsningar på teman som hur vi når våra mål, hur attraherar vi nästa generation och vilka krav ställer klimat, digitalisering och teknologi på affärsutvecklingen.

Optimism bland Grafiska Företagens medlemmar

Trots att branschen knappt återhämtat sig från pandemins effekter innehåller den nya rekryteringsundersökning som Grafiska Företagen genomfört bland sina medlemsföretag stora portioner optimism.
– Undersökningen som genomfördes under våren 2022 innehåller otroligt många positiva tongångar. Det finns en uppenbar tro på framtida tillväxt ute i våra medlemsföretag, sammanfattade Grafiska Företagens VD, Eva Glückman när hon under årsmötet gick igenom årsberättelsen.

När Ulrik Hoffman, VD för analysföretaget Ungdomsbarometern, äntrade scenen berättade han att unga i dag inte i lika stor utsträckning ser framtiden som sin. Framtidstro har förbytts mot osäkerhet. Det handlar dels om klimatfrågan, men också om att man är orolig för hur det ska gå för en själv i framtiden. Många unga känner stort eget ansvar och har liten tilltro till att allt bara "ska lösa sig".

Unga söker trygghet

Den grafiska branschen har ju de senaste åren haft svårt att rekrytera personal, och det finns en viktig koppling till just osäkerheten att ta hänsyn till här, menade Ulrik Hoffman.

– Jag har tagit del av Grafiska Företagens rekryteringsundersökning och vet också från andra studier att utbildningar som inte också öppnar dörren för högskolestudier väljs bort av just det skälet. Att vidareutbilda sig på högskola eller universitet ses ju som ett sätt att försöka trygga sin tillvaro, förklarade han.

Förhoppningsvis kommer det locka fler unga att söka sig till yrkestekniska utbildningar nu när en regeringsproposition föreslagit att alla nationella yrkesprogram på gymnasiet också ska ge eleverna grundläggande högskolebehörighet.

– Att få jobba med sådant som är intressant är grundläggande för både gamla och unga. Att öka intresset för branschen är viktigt, menade Ulrik Hoffman.

Hållbarhet genomsyrar allt

Hållbarhet är ett av Grafiska Företagens fokusområden och det är ingen hemlighet att hållbarhetsfokuset kommer öka, både i den grafiska branschen och globalt.
Mer om det pratade Rebecca Carlsson, hållbarhetsentreprenör som har startat flera hållbarhetsföretag, arbetat som politiskt sakkunnig till Sveriges klimat- och miljöminister och utbildats i exponentiella teknologier vid Singularity University på NASA. Under föreläsningen fokuserade hon på så kallade exponentiella teknologier - tekniska landvinningar med potential att i mycket rask takt förändra världen.

"Hållbarhetsmålen är världens viktigaste"

– Man kan beskriva det som ett samlingsnamn för alla teknologier som lutar mot datorers processorkraft, förklarade Rebecca Carlsson under sitt föredrag som fullkomligt bubblade av framtidstro.

– Hållbarhetsmålen brukar jag kalla för världens viktigaste to-do-list, förklarade hon.
Om tillräckligt många radikala förändringar kan haka i varandra så kan klimatproblemet, tack vare bland annat exponentiella teknologier, om några decennier vara löst.

– De närmaste 100 åren kommer nämligen att motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling, förklarade Rebecca Carlsson.
– Potentialen att bygga lösningar som skalar snabbt finns redan här. Tänk bara på 3D printing, VR-tekniken och solenergin. Vi avfärdar dem först, men sen går det väldigt fort för utvecklingen att ta form och bli effektiv.

Upplivade av nya kunskaper, god mat och en stor mängd personliga möten avslutades Grafiska Företagens Framtidsdag 2022 på torsdagskvällen.

– Den grafiska branschen går en positiv framtid till mötes, detta förutsatt att vi aldrig slutar lära, inte minst av varandra, sammanfattar VD, Eva Glückman evenemanget.

Text: Mia Sahl

VD listar viktiga påverkansfaktorer för grafiska branschen 2022

Eva Glückman sammanfattade vilka viktiga påverkansfaktorer och omständigheter hon ser kommer få effekter på den grafiska branschen under 2022:

  • Kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland, kommer påverka oss alla på flera olika sätt under återstoden av 2022.
  • Avtalsrörelsen 2023 startar i år och kommer sätta viktiga förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen.
  • Det nya LAS och omställningspaketet ska beslutas i riksdagen och därefter börja tillämpas under oktober månad.
  • Sociala kanaler och generell digital närvaro, kommer fortsatt bli ännu viktigare kommunikationsvägar, även för Grafiska Företagen.
  • Vår rekryteringssatsning GrafX kommer att ansöka om en ny projektperiod.