REPORTAGE

Håller tummarna för uppdämd efterfrågan

Vi är en god bit in på det nya året, pandemin behåller greppet om världen och tryckeribranschen står fortsatt inför stora förändringar. Så här svarar Leif Jansson, vd på Gävle Offset, på fem frågor om 2021-års företagande.

25 februari 2021
Foto: Gävle Offset

1. Pandemin är långt ifrån över, men kan du trots det se att det jobbiga år vi nu har bakom oss har gett dig något positivt som företagare?

Det som varit positivt är att vår affärsmodell visat sig fungera, trots det kritiska läget. Även om nivåerna sjunkit har det kontinuerligt kommit in nya beställningar. Pandemin gav oss ett ofrivilligt andrum som vi har försökt utnyttja på bästa sätt. Vi har implementerat ett nytt affärssystem och utvecklat webbshopen. Sedan har vi också genomfört underhåll på maskinerna och jobbat med vår prissättning och marknadsföring.
Vi har goda kundkontakter och en stor del av vår produktion är "smör och bröd-produkter" – alltså grundläggande produkter som våra kunder behöver för att kunna bedriva sin verksamhet. Den typen av beställningar har inte påverkats så mycket av pandemin. Tillverkning till mässor och utställningar har det däremot inte varit så mycket med under 2020. Coronapandemin gav mig tid att reflektera över vad vi håller på med och lägga fokus på det som är bra och viktigt. Förhoppningen är att vi är väl positionerade när allt vänder och ekonomin tar fart igen.

2. Hur arbetar du för att motivera och engagera din personal och dina kunder i år? Gärna praktiska exempel.

Jag upplever att vi som grupp på företaget har blivit mer sammansvetsade. Vid ett yttre hot som Coronapandemin har folk förståelse för att situationen inte är självförvållad. Vi har haft tätare information än vanligt om hur vi ligger till ekonomiskt, särskilt i samband med korttidspermitteringar. Av naturliga skäl blev det ingen julfest men däremot satsade vi på lite bättre julklappar än vanligt.
När det kommer till kunder försöker vi hålla kontakten och ha en så bra dialog som möjligt under rådande omständigheter. Besöken, både hit till oss och när vi åker ut till kunder har gått ner markant. Överlag fungerar det bra med etablerade relationer men det är lite svårare att lära känna nya kunder och hitta rätt i samarbetet när vi inte kan ses på samma sätt som tidigare.

3. Hur drar du bäst nytta av medlemskapet i Grafiska?

Den största nyttan för oss ligger i att få konkret hjälp i arbetsgivarfrågor. Att ha en kontakt att ringa är värt mycket. Det kan vara en liten detalj som bara kräver en kort avstämning eller mer komplicerade tolkningar som vi behöver hjälp med.
Utöver den hjälpen brukar jag också läsa den information och rapporter vi får ta del av. Det är bra underlag att ha i bakhuvudet när jag planerar verksamheten.

4. Vad lägger du stort fokus på som företagare under Q2 2021?

Vi håller tummarna för att pandemin snart är över och att det finns en uppdämd efterfrågan hos kunderna. Vi ska vara redo att producera, och att klara av att hålla ett högre tempo som vi hoppas på. Vi har kunder i alla branscher men hoppas särskilt på att sommarbranscherna så som exempelvis turism, event och mötesbranscherna kommer igång. Vi producerar ganska mycket till turistanläggningar, musikarrangörer, personalevent, mässor, golfbanor och restauranger. Att de inte får ett lika dåligt år som 2020 är viktigt för ekonomin.

5. 2019 investerade ni på storformatssidan, hur har det gått sedan dess?

Vi investerade i en ny planskrivare och rullskrivare. Det var en stor investering för oss men samtidigt nödvändigt och välkommet med en uppgradering av maskinparken. Vi är nöjda med kvaliteten och hur produktiva maskinerna är, även om tajmingen i efterhand var lite dålig i och med pandemin. Mycket av produktionen i just de här maskinerna riktar sig mot mässor och event. Men fördelen är att vi nu har bra maskiner som är inkörda och redo när produktionen förhoppningsvis tar fart igen snart.

Text: Mia Sahl