REPORTAGE

Klimatarbete effektiviserar verksamheten

Att reducera sitt klimatavtryck kan ge ringar på vattnet även ekonomiskt. – Även om det är miljön som är i fokus ger insatserna också en positiv effekt på ekonomin, säger Desiree Erlingsson, vd på Skanem

25 februari 2021
Foto: Emil Malmborg

Skanem har verksamhet i Europa, Asien och Afrika med över tusen medarbetare och kunder inom en mängd olika branscher. I Skurup i Skåne jobbar ungefär 80 personer och producerar förpackningar och etiketter till en mängd olika branscher. Redan 2013 började företaget jobba med klimatmålen i Agenda 2030 och har sedan dess minskat koldioxidutsläppen med över 35 procent.

– Vi tyckte att miljöfrågan var viktig och kände att det bästa sättet att börja var här hos oss själva. Det ledde till att vi började mäta våra koldioxidutsläpp. Just mätandet har varit en viktig del i processen. Det som inte mäts är svårt att följa upp och veta hur man ska förbättra, säger Desiree Erlingsson, vd på Skanem i Sverige.

Externt och internt arbete

För Desiree och hennes kollegor blev det snabbt tydligt att arbetet med klimatmålen måste drivas på flera fronter samtidigt. Internt utvärderas och granskas allt från elförbrukning och avfall till lampor och transporter. Och externt samarbetar företaget med leverantörer och kunder för att hitta gemensamma lösningar.

En arbetsgrupp följer upp interna siffror för utvecklingen av koldioxidavtrycket kvartalsvis medan en annan arbetsgrupp jobbar ut mot kunder med att titta på hur deras produktportföljer löpande kan reducera sina klimatavtryck genom miljöoptimering av portföljen.

– Det har överraskat mig vilka fantastiska möjligheter som faktiskt finns att ganska enkelt reducera sitt klimatavtryck. Och även om det är miljön som är i fokus ger de här insatserna också en positiv effekt på ekonomin. Att minska exempelvis elförbrukningen och avfallet är en win-win för klimatet och ekonomin, säger Desiree Erlingsson.

Lågt hängande frukter

Skanem hade en ganska bra bild från början över var de stora klimatvinsterna kunde göras och har successivt betat av område efter område. Elförbrukning, läckage i ventilationen och att byta till ledlampor är några lågt hängande frukter som går snabbt att komma igång med tipsar Desiree.

– Men den enskilt viktigaste insatsen för att komma igång med arbetet är att börja mäta. Varifrån kommer era största utsläpp? Hur mycket energi går åt i produktionen? Går det att effektivisera transporterna? I tillverkande industri kommer det alltid att finnas energiintensiva processer, men det går att hitta smarta lösningar och minimera utsläppen, säger Desiree Erlingsson.

Miljö högt upp på agendan

Att miljöfrågans betydelse ökar märks också bland Skanems kunder. För fem år sedan var miljö och hållbarhet en av många punkter på agendan som diskuterades. I dag är miljö ofta utgångspunkten i diskussionen.

– Att vi ligger i framkant och arbetar aktivt med klimatmålen är ofta en ingångspunkt till nya kunder. Det är en stor skillnad i fokus på miljö och hållbarhet och utvecklingen har gått snabbt. För att vara relevant i framtiden går det inte att ducka det här arbetet idag, säger Desiree Erlingsson.

Synergieffekter

Att ta ett helhetsgrepp genom livscykelperspektiv är viktigt för att verkligen göra skillnad. Det gör också samarbetet med kunder och leverantörer till en integrerad del av processen. För de kunder som är öppna för det kan Skanems experter hjälpa till att optimera produkterna ur ett klimatperspektiv. Det är ett av många uppskattade erbjudanden som används frekvent.

Att granska företagets processer ger också synergieffekter inom andra områden.

– Överlag innebär det här arbetet att vi tittar på effektiviteten i våra processer i stort. Det ger effekter på hela verksamheten och blir ett sätt att jobba som är gynnsamt för företaget. Vi har förbättrat många av våra KPI-siffror inom helt andra områden än miljö som en direkt effekt av vårt arbete med klimatmålen, säger Desiree Erlingsson.

Text: Moa Långbergs

Kom igång med vår quickstart

Grafiska Företagen har tagit fram ett nytt verktyg som hjälper medlemsföretagen hitta rätt och komma igång med Agenda 2030 arbetet.

Agenda 2030

Grafiska Företagen har kartlagt vilka mål och delmål som är mest relevanta för Grafiska Företagen och dess medlemsföretag. Av Agendans totalt 17 mål har vi valt ut de 10 mål som vi bedömer som mest relevanta utifrån våra och medlemsföretagens möjligheter att påverka.