EVENT - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kompetensförsörjning efter corona - ”kraftsamla redan nu”

Vad kan branschen göra för att hitta kompetens när coronakrisen har lagt sig? Det diskuterades på Grafiska Företagens webbinarium ”Så gör vi oss redo att återstarta Sverige”. Samtidigt lanserades den handbok som tagits fram för att vägleda vid framtida rekryteringar.

2 december 2020
Foto: Roxx Communication

Oavsett hur påverkade vi är av Corona är det nu vi ska kraftsamla för att få tag på viktiga talanger den dag krisen är över. Med det budskapet inledde Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis webbinariet den 24 november.

Först ut att ge exempel på hur företag kan engagera sig för att få den arbetskraft de vill ha var Olle Sterner, vd för CA Andersson. Han har initierat ett jobbspår till grafisk operatör i Malmö. I den första kullen som examinerades i oktober har 9 av 11 fått jobb. Nu erbjuds också ytterligare en kurs där eleverna kan kombinera språkstudier på SFI med yrkesutbildningen.

– Etablera samarbeten med kommunen. De har resurserna för grundutbildningen och vi företag i regionen måste engagera oss och erbjuda den praktiska utbildningen. De som är verksamma i mindre kommuner kan samarbeta över kommungränserna, förklarade Olle Sterner.
Han berättade att initiativen tas både för att öka antalet sökande till operatörsutbildningar men också för att nå de personer som är genuint intresserade av yrket.

Teknikcollege - en väg till samarbete

Elizabeth Trydell, ekonomi- och personalchef på Trydells Tryckeri, rekommenderade Teknikcollege som ingång till det lokala gymnasiets industritekniska program. Som fadderföretag följer Trydells Tryckeri eleverna under tre år, bland annat genom att erbjuda praktikplatser. Elizabeth Trydell gav också exempel på andra långsiktiga insatser, som att bjuda in SYV på studiebesök och informera elever i årskurs 9 om grafiska yrken.

I likhet med flera andra betonade hon hur viktigt det är att jobba långsiktigt och engagera sig i de många olika vägar som finns in i yrket.

– Tillsätt resurser som jobbar med att ha kontakt med det lokala gymnasiet och vuxenutbildningen. Det krävs inte mycket, särskilt inte om man jämför med vad det kostar att ha lärlingar, säger hon.

Digitala kurser kan få fler att utbilda sig

En problematik som lyftes under webbinariet var att industritekniska programmets inriktning mot grafisk operatör finns på så få ställen. Hur kan företagen väcka liv i den utbildningen, undrade moderatorn?

– Genom att som bransch sätta press på gymnasieskolan så att de erbjuder grafisk grund som digital kurs, svarade Elizabeth Trydell.
– Då får vi bort tröskeln för skolorna. Vi har redan valideringen och vi har praktikplatserna.

Per Branzén, verksamhetsansvarig på Brobygrafiska, menade att olika digitala utbildningar skulle kunna kompletteras med fullskaliga tester och prover på plats i deras lokaler i Sunne där tekniken finns. För att klara kompetensförsörjningen beskrev han det som att branschen behöver arbeta med "hela smörgåsbordet" - möjlighet att läsa på distans, bra gymnasieutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar samt validering.

Validera både ny och befintlig personal

Hur validering kan användas för att säkerställa kompetensen både vid nyanställningar och hos befintliga medarbetare berättade vd Linda Fransson från sitt kontor på Gnosjö Automatsvarvning:

– Vi vill själva bestämma över vår framtid och då är kompetensen så oerhört viktig, så även om man kan tycka att utbildningsinsatserna ska ligga på någon annan än företaget har vi valt att vara väldigt aktiva.
Hon berättade att en konkret insats som kommit ur valideringen är att de har anlitat en svensklärare med yrkeskunskap för att "fylla igen" det gap som visar på bristande språkkunskaper. 30 % av deras anställda är födda utanför Norden.

Värderingarna allt viktigare

Att det inte går att luta sig tillbaka är en bild som bekräftades av alla deltagare. Så även Tetra Paks HR Service Centre Director Haraldur Gudjonsson:

– Mitt i en kris måste vi fundera på var vi vill vara om tre år. Vilka kompetenser behövs och hur många? Sen måste vi titta på hur vi ska komma dit, är det att utveckla unga på marknaden eller rekrytera erfarna medarbetare. Det gäller att hitta rätt mix för sin verksamhet.

Haraldur Gudjonsson ser värdegrundsarbetet som en central del i att rekrytera "rätt" och menar att om värderingarna hos den enskilda individen och företaget inte stämmer överens går det heller inte att bygga en framgångsrik relation.

Bilden bekräftades av Per Branzén på Brobygrafiska som märker av att värderingar blir allt viktigare i kampen om kompetensen.

– Här har de grafiska företagen en stor uppgift att göra branschen attraktiv genom att stå för schyssta värderingar och visa att det finns karriärvägar, förklarade Per Branzén.

Medverkande i webinariet:

  • Ravindra Parasnis, VD Grafiska Företagen
  • Haraldur Gudjonsson, HR Service Centre Director, Tetra Pak
  • Elizabeth Trydell, ekonomi- och personalchef, Trydells Tryckeri
  • Per Branzén, verksamhetsansvarig Brobygrafiska
  • Olle Sterner, VD CA Andersson
  • Linda Fransson, VD Gnosjö Automatsvarvning