REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kompetenssäkrad individ - pengar öronmärkta för rejält kompetenslyft

I det nya projektet Kompetenssäkrad individ erbjuder Grafiska Företagen sina medlemsföretag en möjlighet att kompetensutveckla personal som på grund av corona blivit permitterad. – Det här är en jättemöjlighet för företagen, menar Henrik Smedmark, ansvarig för kompetensförsörjning på Grafiska Företagen.

30 september 2020
Foto: Fredrik Persson

Grafiska industrin, men kanske framförallt den civilgrafiska, drabbades tidigt relativt hårt av coronakrisen. Tillsammans med flera andra intresseorganisationer och företrädare för näringslivet var Grafiska Företagen aktiva i påverkansarbetet. Organisationen uppvaktade tidigt politiker och beslutsfattare för att få hjälp och stöd att på bästa sätt hantera krisen, och om möjligt gå stärkta ur den.

– Något som vi tidigt lyfte fram var det faktum att vi i vår bransch har många medarbetare som är duktiga, men som med viss kompetensutveckling skulle kunna utvecklas stort, berättar Henrik Smedmark, ansvarig för kompetensförsörjning på Grafiska Företagen.

Att Coronakrisen skulle innebära ett rejält stopp i produktionen för många medlemsföretag var i sig ett stort problem, den ofrivilliga pausen innebär ju också att personal helt eller delvis står utan arbetsuppgifter.

"Jättemöjlighet för företagen"

– Här såg vi omedelbart en möjlighet att stötta genom att vidareutbilda, förklarar Henrik Smedmark.
Som företagare, förklarar han, är det inte alltid lätt att, parallellt med den dagliga driften, göra ett noggrant val av vidareutbildningsinsatser för sin personal. Man väljer en kurs i all hast eller avstår helt för att man inte inventerat behoven tillräckligt noga.
– Många av våra företag utbildar sin egen arbetskraft, tar in personer med rätt attityd och sköter det mesta internt, säger Henrik Smedmark.

Det kan ofta räcka bra för stunden, men den personal som utbildats internt kan i vissa fall vara svår att omplacera i händelse av, exempelvis, ett hastigt tapp i produktionen.
Via europeiska socialfonden (ESF) har Grafiska Företagen därför sökt och beviljats medel för att stötta företagare under krisen. Projektet går under namnet "Kompetenssäkrad individ" och pengarna är öronmärkta för att stötta just företag med behov av att vidareutbilda sin personal.

– Vi hjälper till med att kartlägga företagets framtidsplaner, vart är vi på väg och vad kommer vi behöva framöver, säger Henrik Smedmark.

10 000 kronor per anställd

– Därefter gör vi en kunskapskoll bland anställda där företaget uppfattar att det finns behov av vidareutbildning för att kunna rikta olika former av vidareutbildning.

För personal med svaga språkkunskaper kan klassrumsundervisning vara ett alternativ. Personer som aldrig, eller för länge sedan, satt i skolbänken kan vara aktuella för andra insatser. Studievana personer anställda i företaget kan växa med hjälp av olika typer av distansundervisning eller självstudier.
– Vi har fått beviljat upp till 10 000 kronor per individ för den här insatsen ute på företagen. Smart utnyttjat kan det innebära ett rejält kunskapslyft och göra att företaget står bättre rustade för framtiden.

I oktober drar projektet igång skarpt. Redan nu finns möjligheter för företag att anmäla sitt intresse.
– Det enda vi kräver av företagen är att de bidrar med den tid som krävs för utbildningsinsatserna. Där har vi nått en samsyn också med facket att man ska kunna använda frilagd tid för utbildning.
– I grunden är det här en jättemöjlighet för företagen och jag hoppas verkligen att många tar chansen att utveckla sina medarbetare i det här projektet, avslutar Henrik Smedmark.

Läs mer på: www.svenskindustrivalidering.se

Projektet erbjuder dig:

Handledning från erfaren kompetenscoach som hjälper till att lägga upp insatserna i ert företag.
Branschvalidering som visar vilken kompetens som finns och ger ett detaljerat underlag för träffsäker kompetensutveckling för kompetens som saknas. Mer information om branschvalidering finns på: svenskindustrivalidering.se.
Kompetensutveckling för att täcka de områden där kompetensen behöver stärkas. Målet är att deltagare ska få kompetensbevis.

Anmäl ditt intresse här