REPORTAGE - CORONAINFORMATION

Krisen öppnade för nya grafiska produkter

Köpet av Malmötryckeriet blev en ljusglimt i coronamörkret för tryckeriet Åtta.45. Här fanns nämligen en maskin med kapacitet att producera skyddsutrustning till sjukvården.

3 juni 2020
Foto: Oskar Omne

I slutet av 2019 köpte tryckeriet Åtta.45 upp sin tidigare konkurrent, konkursdrabbade CA Andersson i Malmö som därigenom fortsatte sin verksamhet under eget namn. När coronakrisen var ett faktum, och bristen på skyddsutrustning blev akut, började Malmötryckeriet tillverka ansiktsvisir för sjukvårdspersonal.

– Det var både tur och skicklighet som ledde fram till det, säger Erik Mauritzon, vd för Åtta.45. Några anställda i Malmö började fundera på möjligheten att göra visir när det stod klart att vården stod utan. Det visade sig att vi hade en maskin i Malmö som vi kunde sätta i produktion direkt. Därefter köpte vi snabbt in en till för att möta efterfrågan.

Dagliga arbetet en utmaning

Erik Mauritzon har, precis som så många andra den här våren, tvingats tänka utanför boxen på flera plan. Köpet av CA Andersson var en del i ett konsolideringsarbete som tillfälligt satts på paus. Han säger att han just nu inte ägnar särskilt mycket tid alls åt målmedvetet strategiskt arbete. I stället handlar det om att få vardagen att gå ihop på arbetsplatserna, att få allt att fungera praktiskt, hålla kostnaderna nere och kassaflödet uppe så gott det går.

Åtta.45 gjorde sin bästa start någonsin detta år, men i mitten av mars vände det nedåt. Därefter har tryckeriet tappat mellan 30 och 35 procent mot den budgeterade orderingången.

– Vi räknar med att det fortsätter fram till sommaren, sedan får vi se, säger Erik Mauritzon. Vi arbetar i en bransch som stadigt tappat i omsättning, på det sättet är vi mer vana än många andra vid vikande siffror. Vi kommer säkert se flera uppköp och samgåenden på flera håll i branschen, men det kommer inte hända förrän den här akuta delen av krisen har lagt sig. amtidigt tror han sig inte vara ensam om att undra hur framtiden för tryckeribranschen kommer se ut.

– Efter sommaren vet vi kanske lite mer, om viruset, om hur det gått för våra kunder och hur marknaden förändrats generellt, säger Erik Mauritzon.

Titta mer på produktutveckling

Åtta.45 har arbetat med korttidsarbete sedan början av april och de som kan jobbar hemifrån vid de flesta arbetsplatser som ingår i koncernen.

– Distansarbetet har förändrat vårt sätt att jobba till det bättre helt klart, säger Erik Mauritzon.

Som exempel tar han säljmötena, som tidigare skedde en gång i månaden med alla säljare fysiskt på plats.

– Nu har vi möte via Teams varje vecka i stället. Mötena är kortare och mer effektiva, alla vinner på det. Sådana förbättringar kommer vi hålla kvar vid även efter krisen
Han tillägger att företaget inte helt kommer förkasta fysiska möten.
– Det är viktigt att ses ibland också, fysiska möten är ju trots allt något helt annat.

Det goda exemplet med visiren i Malmö har fått Erik Mauritzon att också fundera en hel del på produktutveckling.

– Det har vi generellt varit ganska dåliga på. Vi kommer titta mer på om vi kan göra fler saker som kanske ligger lite utanför den grafiska branschen framöver. Det finns andra typer av behov som vi har möjlighet att tillgodose, det har coronakrisen verkligen visat oss.

Åtta.45

Bransch: Tryckeri.
Säte: I Stockholm, med filialer i bland annat Falun, Sundsvall, Alingsås, Ljungby, Norrköping och dotterbolaget CA Andersson i Malmö.
Grundat:1999.
Antal anställda: 200.
Omsättning (2019): 421 MSEK.

3 positiva effekter som coronakrisen fört med sig

  • Bättre och mer effektiv mötesstruktur via distansarbete.
  • Fler köp via nätet. "Nya köpmönster kan gynna oss eftersom det är en kanal vi gärna vill utveckla"
  • Nytänk i branschen kring både produktutveckling och lönsamma samgåenden.