REPORTAGE

Ledare: "Det är vind i seglen"

Ravindra Parasnis, vd Grafiska Företagen

7 juni 2021
Foto: Erik Thor

Det är många saker som går åt rätt håll nu, vaccineringen är i full gång, man har börjat lätta på restriktionerna och konjunkturnålarna pekar i allt högre grad åt samma håll. Det gäller även vår bransch.

Trots att många har ett tufft år bakom sig var det positiva framtidsförväntningar från både infomedia- och förpackningsföretag, visade den branschundersökning Grafiska Företagen nyligen lät genomföra bland medlemsföretagen.
I förpackningsbranschen tror drygt 60 procent på ökad omsättning och ungefär hälften av företagen inom infomedia förväntar sig detsamma. Det speglas också i att investeringsviljan är stark inom båda segmenten. Många av företagen planerar att växa genom förvärv och nya affärsområden. Företagen Specialwell och Stuart Print & Reklambyrå i detta nummer är två exempel på företag som satsar på tillväxt. Se gärna vårt inspelade webbinarium där vi presenterade resultatet av branschundersökningen.

Kraven på att ha rätt kompetens är viktigare än någonsin i tider av förändring. Genom att använda valideringsverktyget Grafisk Grund kan man kompetenssäkra sin personal. Läs gärna om hur Svenska Maskinskyltfabriken jobbar med detta, som är första grafiska företaget att validera sin personal.

Den nya YH-utbildningen i Borås kommer också att ge ett välkommet kompetenstillskott för branschen och är ännu ett exempel där grafiska företag har stor påverkan på utbildningens inriktning och utformning. Det finns flera möjligheter att som företag påverka det grafiska utbildningsutbudet i kommunen genom att samverka med skola, arbetsförmedling och kommun.

Hållbarhetsfrågor har verkligen inte tagit paus trots pandemin och vi som bransch har massor av klimatsmarta lösningar. Genom att använda papper producerat med el från fossilfria källor minskar branschen sitt klimatavtryck väsentligt. Och det kommer bli en allt viktigare faktor i kampen om kunder. Det bekräftar även vår profil i detta nummer; Nathalie Bödtker-Lund som är Elanders första hållbarhetschef.

Jag är verkligen optimistisk utifrån era svar i branschundersökningen. Och grafisk bransch har ju en enastående track record att ständigt kunna förändra sitt erbjudande när marknadsförutsättningar ändras. Fortsätt så!

En sak till som är bra; det är sommar.

Text: Ravindra Parasnis, vd Grafiska Företagen