REPORTAGE

Ledare: Viktigt påverkansarbete pågår under pandemin

Vi har ett märkligt, sorgligt, besvärligt och mycket annorlunda år bakom oss. När massmedia i vintras började skriva om ett virusutbrott i Wuhan i Kina tror jag det var få som kunde föreställa sig vilka oerhörda konsekvenser detta skulle få för hela världen.

2 december 2020
Foto: Erik Thor

Många av oss minns SARS som kom 2003 och som trots allt gick rätt obemärkt förbi. Några år senare tog flyttfåglar med sig Fågelinfluensan till Sverige men få blev smittade och 2009/10 kom svininfluensan som vi kanske mest minns p g a att vaccinet mot influensan orsakade narkolepsi hos drygt 150 barn i Sverige. Dessa tidigare pandemier har naturligtvis varit förfärliga för de som drabbats, men Covid-19 har påverkat hela samhället på ett sätt som vi inte erfarit tidigare.

Inom Grafiska Företagen har vi försökt anpassa oss, vår verksamhet och våra arbetsuppgifter till rådande omständigheter. Förhandlingar och möten sker t ex via Teams, avtalsförhandlingarna flyttades fram och kollektivavtalen förlängdes i sju månader. Vårt påverkansarbete med att lyfta fördelarna med print har kanske varit ännu viktigare i en tid då pandemin påskyndat strukturomvandlingen och att våra medlemmar ska kunna konkurrera på samma villkor som Postnords tryckeri Strålfors är också en fråga Grafiska Företagen driver.

Jag trodde, så sent som i somras, att 2021 skulle bli ett normalt år igen, nu kanske det är först 2022 som blir det. Många funderar säkert på vad som kommer att ske under den närmaste tiden och för Grafiska Företagens del handlar det om att fortsätta bistå och hjälpa våra medlemsföretag som vi brukar under normala förhållanden.

Trots pandemin har många företag mycket att göra, och därmed samma utmaningar och frågor som tidigare. Vi kommer säkerligen att se en konsolideringsvåg under 2021 vilket gör att många företag kommer att gå stärkta ur Coronakrisen.

Förhoppningsvis upplever ni alla att vår verksamhet motsvarar era förväntningar, även om vi nu endast ses och hörs digitalt, och förhoppningsvis är det under 2021 (inte 2022...) som vi ses igen, IRL.

Ravindra Parasnis, vd Grafiska Företagen