REPORTAGE - ARBETSMILJÖ

Ledarskap i det distanserade nya arbetslivet

Hur är man en bra chef och ledare på distans? Frågan har aktualiserats ett otal gånger sedan pandemin gjorde distansarbetet till ett måste på många arbetsplatser. Här är forskarens bästa tips för dig som är arbetsgivare.

7 juni 2021
Foto: Istock photos

Jens Näsström är arbetspsykolog och oberoende forskare. Han började studera effekterna av distansarbete våren 2020 när alltfler människor utförde sitt jobb hemifrån på grund av pandemin. Genom djupintervjuer och enkätstudier i Sverige, Norge och Finland har han studerat ingående hur arbetsplatser och människor påverkats av distansarbete. Här är hans bästa tips för ett välfungerande ledarskap på distans.

 1. Strukturerade möten och tydligt ansvar
  Det är extra viktigt att ha tydligt definierade sätt att exempelvis leda möten och delegera arbetsuppgifter när man bara ses via datorn. Onlinemöten är inte helt enkelt. Det behövs en tydligare struktur för kommunikationen för att det ska fungera. Annars finns det en risk att mötena blir väldigt ineffektiva och tar upp allt större del av arbetsdagen. Om du som chef inte känner att du är så bra på att leda digitala möten kan du fundera över om det finns någon annan person i ditt team som kan ansvara för att leda möten. Vissa människor har massor av social energi och älskar det digitala formatet. Hitta en egen lösning som passar för just din arbetsgrupp.
 2. Följ upp individen
  När alla jobbar på i sina egna små bubblor utan att ses blir det lite extra viktigt att försöka få in de sociala delarna som annars kommer naturligt när man ses på en arbetsplats. Vissa medarbetare kanske stormtrivs med hemmajobb medan andra tycker att det är pest och pina. Som ledare är det viktigt att vara lyhörd och följa upp på individnivå hur alla mår. Det personliga påverkar det professionella mer än tidigare när vi jobbar hemifrån.
 3. Skippa hybridmötena
  Möten tar upp en stor del av vår arbetstid och det har varit en omställning att vänja sig vid helt digitala möten. Men hur gör man när vissa är på kontoret och andra på distans? Hybridmöten är oftast de allra svåraste att genomföra. Det blir lätt så att de som befinner sig på distans inte hänger med i vad som händer på plats. För att alla ska vara inkluderade kan det därför vara en bättre idé att köra helt online och låta de som är inne på kontoret ansluta digitalt från sina arbetsplatser.
 4. Stötta dina nyanställda
  En nyanställd kan behöva lite extra stöd i dessa tider för att komma in i gemenskapen. Följ upp nyanställda och försök skapa utrymme för dom att lära känna sina nya kollegor så gott det går på distans.
 5. Skapa start- och stopprutin
  Många tar mycket färre pauser från arbetet när de jobbar hemifrån. Det finns också en risk att privatlivet och arbetslivet flyter ihop när allt sker på samma plats. För att hjälpa dig själv att uppnå en rimlig struktur och arbetsbelastning brukar det vara bra att skapa en liten ritual för att markera att arbetsdagen har börjat och slutat. Det kan vara en promenad eller ett ombyte till eller från jobbkläder.
 6. Svåra samtal kräver närvaro
  Behöver du genomföra svåra samtal och möten är det bäst att i så hög utsträckning som möjligt skippa det digitala och försöka ses på riktigt. Det är svårare att få till en bra diskussion och känna in medarbetares reaktioner online.
Prevent har utbildningar som förbättrar arbetsmiljön

Prevent har utbildningar som förbättrar arbetsmiljön
– Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) kan genomföras med lärare eller helt digitalt som webbutbildning. Vi rekommenderar att man går utbildningen chefer och skyddsombud tillsammans för att få ut extra mycket av kursen. Vi har också en checklista om arbetsmiljön särskilt framtagen för den grafiska branschen som kan vara en bra start att ta en titt på, säger Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent.

Här kan du ladda ner en checklista för grafiska branschen
Här kan du läsa mer om BAM-utbildningen 

IA-systemet ger överblick över arbetsmiljön

IA står för Informationssystem om Arbetsmiljö. Systemet gör det möjligt för företag inom samma bransch att dela med sig av information kring händelser i arbetsmiljön, utredningar och åtgärder. På så sätt kan företagen lära av varandra för en bättre arbetsmiljö. Det finns ett delsystem för den grafiska branschen som utvecklas kontinuerligt via referensgrupper från användarföretagen. Systemet driva av AFA Försäkring.
Mer information här