REPORTAGE

Medvetenheten kring de globala målen kommer bli allt större

De globala målen är på god väg att bli det ramverk som alla har att förhålla sig till. Grafiskas VD Ravindra Parasnis menar att de allra flesta medlemsföretag redan har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, men alla vet inte om det än.

25 februari 2021
Foto: Erik Thor

– Det fina med de globala målen och arbetet för att nå dem är att våra företag redan jobbar på ett sätt som bidrar till att de uppfylls, säger Ravindra Parasnis, VD för Grafiska Företagen.
– Men alla kanske inte tänker på att de faktiskt gör det, tillägger han.

Papperet, som ju i sig är ett förnyelsebart material, är ju en viktig råvara i branschen. Att följa svensk arbetslagstiftning, använda kollektivavtal och arbeta aktivt för att sänka sjukfrånvaron till exempel, är precis som råvaran rena självklarheter för de flesta av Grafiska Företagens medlemsföretag.

– Absoluta merparten av våra företag är redan nu enormt medvetna och bidrar aktivt till att göra miljömässiga omställningar, säger Ravindra Parasnis och fortsätter;
– Men de globala målen och Agenda 2030 är ju så mycket mer än bara klimatarbete. Det handlar om att skapa ett hållbart samhälle i sin vidaste begrepp, säger Ravindra Parasnis.

För något år sedan genomförde Grafiska Företagen en kartläggning och analys av de 17 globala mål och 169 delmål som ingår i Agenda 2030.

– Utgångspunkten för den genomgången var att vi redan då bedömde Agenda 2030 som ett bra ramverk att förhålla sig till för att sätta det egna miljöarbetet i fokus. Klimatmålen och terminologin kring dem är nu på väg att bli ett gemensamt språk mellan kunder leverantörer och andra intressenter, därför är det en bra utgångspunkt, säger Ravindra Parasnis.

Genomgången 2019 resulterade i ett urval av de tio mål som Grafiska Företagen identifierar som de mest relevanta för branschen.

– Många av målen kan te sig som ganska stora och abstrakta, därför är kartläggningen så bra, den tar ned det hela på jorden och gör det lättare att se - här gör jag faktiskt en insats redan.

Som branschorganisation vill Ravindra Parasnis i första hand inspirera.

– Att sätta sig in den egna verksamheten, vad man gör och hur man vill arbeta framåt i ett Agenda 2030-perspektiv, visar att man har en bredare syn på sitt företags roll. Där kan Grafiska Företagens kartläggning underlätta och göra det lättare att komma igång, säger Ravindra Parasnis.

Han är övertygad om att medvetenheten kring de globala målen kommer fortsätta att öka framöver och att den tid man som företagare lägger ned på att sätta sig in i arbetet nu, kommer löna sig framöver.

– Vi kommer se allt fler företag, myndigheter och institutioner tala allt mer i de här termerna och att vi har samma ramverk kommer vara en förutsättning för att vara med i samtalen framöver, säger han.
– Hållbart arbete är biljetten för att få vara med in i framtiden.

Text: Mia Sahl