REPORTAGE - HÅLLBARHET

Minimera klimatpåverkan med Climate Calc

Att minimera klimatpåverkan står högt på agendan i den grafiska branschen, men i vilken ände är det mest effektivt att börja? Vi tog hjälp av två experter för att reda ut begreppen.

25 februari 2021
Foto: Pixabay

Små förändringar kan innebära stora skillnader för klimatet. Kataloger och trycksaker kan med rätt kunskap produceras med minimal påverkan på miljön.

– Den svenska tryckeribranschen har en enorm konkurrensfördel. De viktigaste faktorerna för att få så låg klimatpåverkan som möjligt av en trycksak är elmixen, valet av svenskt papper och transporterna. Vi har låga koldioxidvärden på den el vi skapar i Sverige och kan därmed trycka med relativt låga utsläpp, säger Magnus Brolin, grafisk konsult på Altamont Media.

Branschverktyget

Ett verktyg som Magnus Brolin jobbar med är kalkylatorn Climate Calc. Ett tiotal företag är idag certifierade i Sverige och fler planerar att ansluta sig. Kalkylatorn bygger på internationellt antagna ISO-standards för att beräkna koldioxidutsläpp. Den europeiska paraplyorganisationen Intergraf som Grafiska Företagen ingår i har sedan anpassat dessa för grafisk industri.

– Climate Calc visar hur mycket koldixid ett företag skapar under ett års verksamhet. Får du in en ny beställning kommer du också kunna säga vad just det jobbet orsakar i koldioxidutsläpp. Sedan är det upp till parterna att välja vad de ska göra med siffrorna. Många väljer exempelvis att klimatkompensera genom att köpa utsläppsrätter, säger Magnus Brolin.

Pappersvalet

För alla som jobbar med trycksaker är papper en viktig komponent. Där kan ett första steg vara att se till att välja ett papper som kommer från hållbart skogsbruk. Märkningarna FSC och PEFC är bra val. Det är också bra att se till att papperet är av svenskt ursprung eftersom branschen nästan helt har fasat ut det fossila bränslet ur produktionen.

– Upp till 96 procent av den el som används i produktionen av svenskt papper är grön el. Vi har också en så pass stor inhemsk produktion av värmeenergi att vi producerar mer än vi förbrukar, säger Kai-Yee Thim, ansvarig för produkt- och produktsäkerhetsfrågor på Skogsindustrierna.

I Sverige är pappersindustrin en väletablerad basindustri. Det finns ett fungerande kretslopp med återvinning. En faktor som bidrar till möjligheten att återvinna papper är papperskvaliteten. Långsamt växande träd ger starka och långa fibrer vilket i sin tur ger bra förutsättningar för återvinning och för nya produkter.

– Det händer så mycket inom utvecklingen av pappersegenskaper just nu. Vår bransch ligger i framkant och vi kommer fortsatt att se en stor utveckling inom området framöver, säger Kai-Yee Thim.

Läget i branschen

Magnus Brolin märker att trycket i miljöfrågan börjar växa till sig. Han jämför läget i branschen med frågan om kvalitetsstyrning som för tio år sedan var i samma fas. I dag är kvalitetsstyrning med hjälp av ISO-standards och Certifierad Grafisk Produktion, CGP, en självklarhet i branschen. På samma sätt förutspår Magnus att klimatredovisning med hjälp av Climate Calc kommer att bli branschstandard i framtiden. Däremot är det viktigt att vara medveten om att Climate Calc enbart mäter koldioxidutsläpp. Andra faktorer som påverkar miljön behöver fångas upp genom andra insatser.

– Branschen är på väg i rätt riktning och frågan finns helt klart på agendan. Men om sanningen ska fram så behöver vi göra mer, och vi behöver göra det snabbare så alla initiativ är välkomna, säger Magnus Brolin.

Text: Moa Långbergs

Minimera klimatpåverkan av kataloger och trycksaker – två tumregler:

1. Välj ett svenskt tryckeri
2. Välj ett svenskt papper

Varför?

– Råvaran kommer från ett hållbart skogsbruk, energianvändningen vid produktion är till 96 procent fossilfri och transporterna kan minimeras.

Skaffa Climate Calc du också!

Kontakta Magnus Brolin
0733-872 903
magnus.brolin@altamontmedia.se
www.altamontmedia.se