REPORTAGE - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR

”När avtalet är på plats kan vi planera framåt”

Nu är grafiska branschens kollektivavtal klara. Förutsättningarna är satta för de kommande 29 månaderna. Läs mer om hur Grafiska Företagens medlemmar ser på kollektivavtal – och läget just nu.

2 december 2020
Foto: Fredrik Karlsson

​Starten på 2020 års avtalsrörelse präglades av större osäkerhet än någonsin. I det läget är input från branschen viktigare än vanligt. För Grafiska Företagens medlemsföretag är det ekonomiska läget splittrat. Vissa är hårt åtgångna av pandemin medan andra har klarat sig relativt oskadda.

Säkert är i alla fall att Sveriges och den globala ekonomin bromsar in. Sveriges starka exportberoende gör att svenska företag i hög grad är beroende av världskonjunkturen och som bransch – och land – är det viktigt att hålla samman för att ta sig igenom tuffa tider.
I Skåne jobbar Ljungbergs Tryckeri för att tekniken ska fungera när många jobbar hemifrån. Under hösten har pandemin satt avtryck i Skåne och tryckeriet gör sitt bästa för att ställa om. Vd Sofia Ljungberg Igbe har deltagit i avtalsförhandlingarna.

– Det här var min första avtalsrörelse där jag deltog i förhandlingsdelegationen. Det har varit väldigt intressant och jag känner mig nöjd med resultatet. Det är positivt för medlemmarna med ett långt avtal, säger Sofia Ljungberg Igbe.

Helhetsperspektiv viktigt i avtalsrörelsen

Förpackningsföretagen har inte drabbats av coronapandemin på samma sätt som tryckerierna. Istället gynnas många av den starka utvecklingen av näthandeln.

– Det är framförallt livsmedel och näthandeln som leder till ökad efterfrågan hos oss. I tillverkningsindustrin ser vi en viss avmattning, säger Johan Eriksson, produktionschef på DS Smith som även han suttit med i förhandlingsdelegationen.

Johan Eriksson är tacksam att efterfrågan ser så pass bra ut men tycker också att det stundtals känts nästan surrealistiskt med den splittrade ekonomiska bilden bland medlemsföretagen under avtalsrörelsen. Han framhåller att det har varit väldigt roligt och lärorikt att vara med i förhandlingarna.

– Det är svårt att för alla parter att hitta bra lösningar under de här förutsättningarna. Det är viktigt att inte bli hemmablind utan ta ett steg tillbaka för att se helhetsperspektivet. Ett avtal som stöttar alla och är bra för Sverige var målet. Det tycker jag att vi fick till och jag är faktiskt ganska imponerad av alla deltagande parter och att vi lyckades, säger Johan Eriksson.

Sista året uppsägningsbart
Det var viktigt att ha en möjlighet att dra i nödbromsen det sista året om den ekonomiska utvecklingen fortsätter åt helt fel håll.

– Våra personalkostnader utgör en stor del av de totala kostnaderna. Att ha kontroll på dem är avgörande för vår överlevnad och att avtalet kan sägas upp sista året om något väsentligt förändras känns som en bra lösning, säger Sofia Ljungberg Igbe.

För DS Smith är det nu fullt upp inför julhandeln som till stor del kommer att genomföras på nätet. För att klara av volymerna har de förstärkt personalsidan och det har visat sig vara ett gynnsamt läge att hitta kompetent arbetskraft.
På Ljungbergs Tryckeri, liksom bland många andra tryckerier, är läget tuffare.

– Vi ser framåt och ger oss inte. Nu när avtalet är på plats kan vi planera framåt. Det ger stabilitet och förutsägbarhet som behövs mer än någonsin, säger Sofia Ljungberg Igbe.

Text: Moa Långbergs