REPORTAGE

Nathalie Bödker-Lund bygger Elanders hållbarhetsavdelning

Från producent för Göteborgs filmfestival via prestigefullt hållbarhetspris till nytillträdd hållbarhetschef på Elanders huvudkontor. Nathalie Bödtker-Lund har en variationsrik bakgrund och en egen, unik blick för hållbarhetsfrågor. Nu ska hon etablera Elanderskoncernens hållbarhetsarbete globalt.

7 juni 2021
Foto: Elanders

Hon är den allra första hållbarhetschefen på Elanders AB. Sedan den första april är Nathalie Bödtker-Lund upptagen med att sätta sig in i koncernens globala verksamhet. Idag finns Elanders i 20 länder – däribland Tyskland, USA och Singapore. Varje lands verksamhet har sina strukturer och arbetssätt men också det gemensamma, att de agerar på en marknad där kraven på hållbarhet hela tiden ökar.

– Det är fantastiskt att få sätta sig in i hur koncernens olika delar jobbar med hållbarhet och bygga upp något gemensamt från scratch. Ambitionen är att sätta en hållbarhetsstrategi som alla kan vara stolta över. Samtidigt måste jag vara ödmjuk inför det faktum att länderna kommit olika långt, att det finns kulturella skillnader att ta hänsyn till och att resurserna varierar enormt, säger Nathalie.

"Fördel att jag är humanist"

Det är inte första gången Nathalie bygger upp något från grunden. De senaste fyra åren har hon varit verksamhetschef för hållbarhetspriset WIN WIN Gothenburg Sustainability Award och är en av de eldsjälar som gjort priset till vad det är idag, bland pristagarna finns bland annat Al Gore och Kofi Annan. Men allt började inom kultursektorn där hon bland annat var producent på Göteborgs filmfestival.

– Jag ser det som en stor fördel att jag är humanist i grunden och har den blicken med mig i hållbarhetsarbetet. För miljömässig hållbarhet går det att sätta tydliga gemensamma mål, exempelvis genom att mäta utsläpp, medan det är en större utmaning att utmana invanda strukturer kopplade till jämställdhet, mångfald och andra sociala aspekter. Där har jag bra erfarenheter sedan tidigare.

Företagen driver på för hållbar utveckling

Inledningsvis arbetar Nathalie som ensam hållbarhetsansvarig nära Elanders koncernchef, men siktet framåt är inställt på att bygga upp en intern hållbarhetsavdelning. Elanders har de senaste åren stärkt sin marknadsposition genom nyförvärv och tjänsteutveckling, och en stor del av Nathalies uppdrag blir att integrera hållbarhetsperspektivet i de affärsstrategiska besluten.

– Det jag uppskattar så mycket med näringslivet är hur professionellt många tar sig an de här frågorna och att det till stor del är företagen som driver på en hållbar utveckling och samhällets omställning till en cirkulär ekonomi.

– Vi ser att kunder och samhället i stort kräver att vi jobbar med hållbarhet och forskning visar att hållbarhetsarbete är en ren överlevnadsfråga. Om tio år kommer de företag som inte har ett aktivt hållbarhetsarbete att vara ute ur leken.

Nathalie understryker att alla ska med på tåget:
– Också mindre företag i branschen, som inte kan tillsätta specifika tjänster för att arbeta med hållbarhet, måste stöttas i att hitta en väg framåt.

"Tusen bollar i luften ingen attraktiv egenskap"

Allt börjar med oss själva, menar hon. Genom att ta hand om sig själv och hitta en bra balans i tillvaron läggs grunden för en hållbar livsstil som i sin tur smittar av sig på jobbet. En övertygelse hon själv utövar genom att inte jobba heltid, avsätta tid för att vara i naturen, konsumera kultur, ta löprundor och vara med sin familj.

– Det är därför jag tycker personalfrågor är så viktiga. Medarbetare som mår bra känner mer lust och driv, och det i sin tur är en tillgång för verksamheten. Att må bra tror jag handlar om att hitta en bra balans mellan fritid och arbete, att vara så stresstålig att man kan ha "tusen bollar i luften" ska inte betraktas som en attraktiv egenskap hos en medarbetare.

Nathalie anar ett skifte där 40 timmar på kontoret inte längre är normen. Inte minst pandemins hemmajobbande visar att det finns alternativa, välfungerande arbetsformer.

– Arbetsplatserna behövs, för det finns absolut ett värde i att träffas, men jag tror på kombinationen. Med större flexibilitet kring var vi jobbar går människors vardag lättare ihop. Och det är en viktig hållbarhetsfråga.

Text: Camilla Carlsson