NYHET - LEVERANSVILLKOR & ALV 21

Nya leveransvillkor för grafisk maskinutrustning

Leveransvillkoren för grafisk maskinutrustning har uppdaterats i år, de heter numera ALV 21. Juristprofessor Jori Munukka, ordförande för Grafiska Kammaren, går igenom de största förändringarna i avtalet.

26 augusti 2021
Ladda ner grafiska leveransvillkor

För att bättre stämma överens med verkligheten och övriga industrins villkor har leveransvillkoren för grafisk maskinutrustning reviderats i år. Industriförbundens stora standardavtal för maskininköp, NLM, uppdaterades både 2010 och 2019. Och mycket har hänt på de 15 år som gått sedan ALV reviderades senast.

– Inte minst på tekniksidan har mycket hänt och eftersom ALV till stor del bygger på just NLM var det hög tid också för ALV att anpassas och uppdateras nu, förklarar Jori Munukka, professor i juridik vid Stockholm Centre for Commercial Law och ordförande för Grafiska Kammaren.

Jori Munukka är mycket positiv till revisionen och flera av uppdateringarna som positiva för tryckerierna.
– De nya villkoren är lite mer köparvänliga. För leverantörerna innebär vissa saker på sätt och vis en försämring, men det är såhär de stora industriavtalen ser ut numera, säger han.

Uppdateringsansvar, vite och hävning

I den äldre ALV stod inget om programvaruuppdateringar. Skulle de ingå eller inte?
– Det nya avtalet anger tydligt att uppdateringar inte ingår. Samtidigt innebär det att maskinen ska fungera antingen utan uppdateringar eller med avtalade uppdateringar som då kommer att ingå, säger Jori Munukka.

Några av de större ändringarna i avtalet är de om vite och hävning vid försenad, utebliven eller felaktig leverans. Enligt tidigare avtal kunde beställaren häva ett köp först om varan var 16 veckor försenad. Den tidsfristen är nu kortad till 11 veckor.

– Det är bra för tryckerierna som nu också har möjlighet att få ut mer i vite och skadestånd om de får vänta länge eller vill häva ett köp, säger Jori Munukka.

Vid leveransförsening kan 1 % per vecka upp till max 10 % av kontraktssumman krävas i vite av köparen enligt de nya villkoren, att jämföra med tidigare 0,5 till 7,5 %. Vid hävning av köp kan köparen kräva 10 % av köpesumman i vite och ytterligare 10 % i skadestånd (tidigare totalt 15 %). Om varan har fel men köpet inte hävs finns möjlighet till skadestånd och prisavdrag på max 20 % (tidigare 15 %).

Rätt i vanlig domstol

Jori Munukka vill också uppmärksamma Grafiska Företagens medlemsföretag på den ändring som gjort det möjligt att få en rättslig prövning via vanlig domstol. Tidigare gick alla rättsliga prövningar av ALV-ärenden via skiljeförfarande. Det är riskabelt eftersom det kan bli väldigt dyrt om man inte vinner. I nya uppdaterade ALV kan den som tvistar om belopp lägre än 50 000 euro vända sig till tingsrätten istället.

– Det blir billigare, men kan istället ta längre tid, säger Jori Munukka och fortsätter;
– Våra svenska domstolar är hårt belastade och en tvist avgörs sällan på mindre än ett år, och går det upp i hovrätten får man räkna med två år innan dom faller, ibland mer.

Är båda parter ense om vilken instans man vill vända sig till kan parterna komma överens om skiljeförfarande eller domstol, oavsett tvistebelopp.

– En part kan också vända sig till Grafiska Nämnden. Det är billigt och mycket snabbt, vanligtvis avklarat på några veckor. Nackdelen är att nämndens beslut inte är bindande, säger Jori Munukka.

Provdriften borttagen

Enligt tidigare ALV hade köparen av nya maskiner rätt till två veckors provdrift när maskinen väl var på plats.

– Den rätten är borttagen nu eftersom den sällan använts och knappt känts till, säger Jori Munukka.

Nyinstallerade maskiner ska dock, precis som tidigare, funktionskontrolleras på plats med båda parter närvarande.

– I den nya förhandlingsrundan beslutades om att ta bort provdriften eftersom man ansåg att den inte behövdes. De nya reglerna överensstämmer bättre med NLM och jurister som kan NLM får nu lättare att hantera ärenden kring detta.

Jori Munukka summerar nya ALV som "en förbättrad version av sig själv".

– Kunde man sin gamla ALV så känner man igen sig, säger han.

Språket har uppdaterats och förändrats på några ställen, men inte till oigenkännlighet.

– Montage heter installation och godset heter köpeobjektet numera. Lite modernare uttryck som kanske kan kännas lite mera passande, säger Jori Munukka.

Hans förhoppning nu är att ALV 21 ska användas flitigt av leverantörer, helst utan egna omskrivningar.

– Leverantörerna går igenom och justerar upp sina avtal och standardkontrakt från ALV 05 just nu. Vissa tillägg kan behövas ibland såklart, men vi hoppas de blir få, säger han.

Som medlem i Grafiska Företagen gör du klokt i att se över leverantörernas justeringar.
– Finns stora avvikelser från ALV 21 så kan det vara läge att titta lite närmare på de sektionerna, avslutar Jori Munukka.

Text: Mia Sahl

Faktaruta ALV 21

Allmänna leveransvillkor vid leverans av grafisk maskinutrustning (tidigare ALV 05).
Normalvillkor för leverans med montage av grafiska maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk grafisk utrustning. Villkoren är utarbetade av Grafiska Företagen, Grafiska Leverantörsföreningen och Svenska Tidningsutgivareföreningen år 2021. Finns på både svenska och engelska.

Grafiska Nämnden kan hjälpa medlemmar i Grafiska företagen till med ALV-tvister. Nämnden fungerar på samma sätt som Grafiska Kammaren vid ALG-tvister.

Tips!

Även ALG, de allmänna leveransvillkoren för grafiska produkter har nyligen uppdaterats, ALG 20