REPORTAGE

Nysatsning i vår för Stuart Print & reklambyrå

Trots pågående pandemi och fortsatta utmaningar innebär 2021 för många en långsam återgång till det normala. Vi ställer fem frågor till Tony Brorson, vd på Stuart Print & Reklambyrå i Dalarna, som låter andra halvan av året präglas av en rejäl nysatsning.

7 juni 2021
Foto: Privat

Vad lägger du stort fokus på som företagare under årets andra hälft?

– Vi fortsätter att utveckla ett nytt ben som idag står för cirka tio procent av vår omsättning. Det är ett skolbokförlag och tidigare kund till tryckeriet som nu är införlivat i koncernen.

– Till skillnad från vad många tror är det tryckta mediet attraktivt och högaktuellt inom läromedelsbranschen, där bidrar det till att stärka barns läsförståelse och skrivförmåga. Många undersökningar visar att vi lär oss mycket bättre när vi läser och skriver "på papper" jämfört med om vi använder digitala verktyg. Så det vi gör nu är att utöka de 30-talet titlar förlaget har idag med ytterligare produkter i svenska. Eftersom skolboksbranschen är relativt stabil över tid är den här verksamhetsgrenen ett bra komplement till den grafiska som är mer ryckig.

– Vi jobbar också vidare med att stärka Stuarts varumärke med en ny profil som ska hjälpa oss att lyfta fram företagets verksamhet och särskilt våra tjänster inom formgivning och webb. Syftet är att nå kunden tidigare och erbjuda en helhetslösning.

– Överlag har den här våren varit bättre än den föregående. Det går långsamt åt rätt håll och förhoppningen för resten av 2021 är att våra kunder inom turism och nöje ska hitta tillbaka.

Hur drar du bäst nytta av medlemskapet i Grafiska Företagen?

– Det jag uppskattar mest är att jag har någon att vända mig till för att bolla små och stora frågor kopplade till min roll som arbetsgivare och leverantör. Man kan och ska inte vara insatt i allt, därför är det så viktigt att omge sig med rätt kompetens.

Pandemin är inte över, men kan du trots det se att det jobbiga år vi nu har bakom oss har gett dig något positivt som företagare?

– Ja, jag tror att folk har fått en större förståelse för vikten av tjänster i sin närmiljö och det har gått upp för många hur viktig mångfalden av små och medelstora företag är för en ort. Det är positivt för oss eftersom våra kunder till stor del är lokala företag av den storleken.
– Sen återstår det att se om den här nya medvetenheten håller i sig och gör att folk fortsätter att anlita sina lokala företag.

Hur har du arbetat för att motivera och engagera din personal i år?

– Under korttidspermitteringarna har vi haft en nära dialog med medarbetarna om företagets status och vi har fokuserat på att lösa var och ens arbetssituation så bra som möjligt. Eftersom vi har gott om yta har alla kunnat välja om de vill arbeta hemifrån eller på kontoret. Där har behoven sett väldigt olika ut och flexibiliteten har varit uppskattad!

– Trots att det är vår arrangerade vi en julfest för några veckor sen. Den planerade fick ju ställas in på grund av pandemin. Vi var i princip ensamma på restaurangen, satt fyra vid varje bord och åt mat med jultema. Det var jättetrevligt att samlas alla igen och precis vad som behövdes för att få in ny energi i teamet.

Branschens arbete för ökad hållbarhet är ofta uppe på agendan. Här tog du nyligen ett eget och lite otippat initiativ. Berätta mer!

– Vid sidan av vårt interna miljöarbete, tryckeriet är bland annat Svanenmärkt, ville jag göra något konkret kopplat till hållbarhet. Jag läste om hur hotade våra livsviktiga pollinatörer är och kontaktade lokala biodlare för att erbjuda vårt sponsorskap och samarbete. Tillsammans ska vi nu se hur vi bäst kan hjälpa dem med våra produkter och tjänster. Hållbarhet är jätteviktigt men ibland bör man ställa sig frågan vad det innebär i praktiken. För mig känns det bra att göra något handfast och lokalt.

Text: Camilla Carlsson