REPORTAGE

Ordförandeord: "I coronatider skapas smarta lösningar"

Nya tider kräver nya grepp. När efterfrågan på marknaden ändras behöver vi vara snabba i omställningen. För mig har det blivit tydligt att det i Coronatider kan skapas smarta lösningar. Livsmedelsindustri och e-handel har utvecklats starkt sedan Coronaviruset förändrade arbets- och resvanor. Vi har sett ett tydligt skifte i efterfrågan. Alla typer av producerande företag behöver en förpackning och i vår bransch finns nu flera helt eller delvis nya segment att arbeta för.

30 september 2020
Foto: Sören Andersson

I våras, när många organisationer gick upp i beredskapsläge, blev det överhängande behovet av att skydda flera av våra fabriker tydligt. Många leveranser av förpackningar går ju som bekant till samhällsviktiga funktioner, som till exempel livsmedelsindustrin.

Det finns en fantastisk kämparanda i branschen, och många kollegor har under det gångna halvåret visat på fantastisk energi trots, eller kanske just på grund av, att vi befunnit oss mitt i en kris.
Såhär långt tycks branschen generellt också ha lyckats väldigt bra med att skydda sina organisationer från smitta. Många tjänstemän har exempelvis arbetat hemifrån, för att skydda fabrikerna. På min egen arbetsplats har vi bara sett två bekräftade fall av Covid-19 bland våra 1 600 anställda i Norden.

En av de stora utmaningarna nu handlar om gott och delvis nytänkande ledarskap. Det är verkligen inte en enkel sak att bibehålla närheten mellan anställda i allt från virtuella kaffestunder och afterwork till teams-möten med upp till 280 personer. Det är samtidigt också viktigt att vi ger varandra hopp samtidigt som vi fortsätter att hålla i och hålla ut för att skydda varandra och våra fabriker.

Industrin börjar så sakta återhämta sig och vända uppåt igen, det känns otroligt spännande att se framåt, att fortsätta utveckla lösningar för svenskt näringsliv.

Thorbjörn Sagerström
Ordförande Grafiska Företagen