NYHET

Ordförandeord: Var redo när Corona är över

Jag vill börja med att rikta ett varmt tack och min största uppskattning till alla er som bidrar till att våra företag kan fortsätta leverera samhällsviktiga produkter och tjänster.

3 juni 2020
Foto: Sören Andersson

Ännu en månad har gått och världen befinner sig fortsatt i pandemins grepp. Det är inte helt lätt att hitta några positiva nyheter i allt som skrivs och sägs i media.

Men en positiv sida av allt det här är att vi får lite mer tid över till annat, även om det i det här fallet är ofrivilligt och kombinerat med mycket funderingar kring framtiden. Det finns en möjlighet nu att odla våra intressen, både nya och gamla. Många av oss har fått chansen att lägga energi på saker som annars hade lagts på semestern eller "när jag får tid". Nu har vi tid!

Vi kanske har mer att göra nu, vad vet jag, men min gissning är att de flesta av oss har mindre på schemat. Många är hemma mera på kvällar och helger. Något som jag inte tror hjälper i den här situationen är att rastlöst sitta och rulla tummarna och att följa varenda nyhetsuppdatering. Kanske kan vi använda tiden till att smida planer för framtiden. Det kommer en tid efter detta också, och då kan det vara bra att stå redo i startblocken när det sker.

Det företag jag jobbar för, DS Smith Packaging är en trygghet och vi gör vårt yttersta för att vara en stabil punkt i tider av osäkerhet och oro. Samtliga ledare på företaget försöker vara så öppna och tillgängliga som möjligt. Ledningsgruppen har flera möten per dag och detsamma gäller vår europeiska ledning.

Vi måste alltså både bromsa smittspridningen och hålla ekonomin under armarna – på ett sätt som gör en framtida omstart lättare.

Grafiska Företagen och Svenskt Näringsliv har stöttat oss medlemsföretag på ett föredömligt vis under den här perioden. Det är i tider som dessa vi påminns om vikten av att hålla ihop som företag och som bransch. Ingen av oss hade velat vara utan vårt medlemskap i Grafiska Företagen under den här våren.

Thorbjörn Sagerström
Ordförande Grafiska Företagen