REPORTAGE - HÅLLBARHET

Quickstarten hjälper dig med hållbarhetsarbetet

Hållbar utveckling enligt Agenda 2030, går det att applicera på den grafiska branschen? Javisst - Grafiska Företagen har tagit fram ett nytt verktyg som hjälper medlemsföretagen hitta rätt.

25 februari 2021
Foto:

Har du koll på de globala målen för hållbar utveckling? De kallas Agenda 2030 och antogs av FN:s generalförsamling 2015. Totalt är det 17 mål och 169 delmål.
Grafiska Företagen har identifierat de mål som är viktigast för medlemsföretagen. Med hjälp av verktyget Quickstart blir det enklare och snabbare att komma igång med miljöarbetet.

1. Ni får en kickstart i miljöarbetet

Quickstarten är en genväg för att snabbt sätta sig in i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling. Istället för att själva gå igenom de 17 målen och 169 delmålen har Grafiska Företagen sorterat ut det som är mest relevant för branschen. Gå igenom Quickstarten för att kartlägga vart ni befinner er i dag. Ni kan prioritera era insatser och framförallt – komma igång direkt.

2. Handledningar anpassade till den grafiska branschen

För varje mål som ingår i Quickstarten finns också konkreta tips kring hur man kan ta sig an målet. Praktiska tips i form av exempelvis guider, exempel och utbildningar är ofta skönt att ha med sig för att komma igång med arbetet.

Många av målen går också att checka av bara genom medlemskapet i Grafiska Företagen. Genom det arbetsgivarstöd Grafiska Företagen erbjuder blir det lätt att kontrollera att företaget lever upp till sitt arbetsgivaransvar och ser till att alla anställda har det så bra som möjligt. Det går att koppla till mål 3 som handlar om god hälsa och välbefinnande.

3. Quickstarten hjälper er att framtidssäkra verksamheten

Allt fler ställer krav på företagens hållbarhetsarbete. Att ta ansvar för sin verksamhet och hänga med i utvecklingen är på sikt en förutsättning för att fortsätta vara relevanta. Upphandlingar är ett område där det kommer att krävas allt mer omfattande miljökrav i framtiden för att kunna delta. Genom att sätta igång redan i dag blir det en konkurrensfördel som kan öppna nya dörrar.

4. Ni får nöjdare medarbetare

Att ta hand om anställda och omvärld leder till nöjdare och mer motiverade medarbetare. Det ger i sin tur en mer harmonisk arbetsplats – och kanske även – ett mer lönsamt företag. Glada medarbetare presterar på topp och bygger långsiktigt hållbara företag.

5. Ni bidrar till en hållbar framtid

Och sist men inte minst – vi har alla ett ansvar för att ställa om till en mer hållbar framtid och allt börjar med att titta på sig själv. Att göra en genomlysning av den egna verksamheten kan vara jobbigt. Men på sikt leder det ofta till värdefulla insikter och utveckling som gagnar både företag och samhälle.

Text Moa Långbergs

Fakta Uppförandekoden

Så här säkerställer ni att leverantörerna lever upp till de globala målen för hållbar utveckling. Grafiska Företagens uppförandekod är en standardiserad mall anpassad för den grafiska branschen. Den kan användas som en checklista gentemot leverantörer för att kontrollera att de följer kriterier som bidrar till en hållbar utveckling. Uppförandekoden kan också användas som ett sätt att gå igenom sin egen verksamhet och komma igång med Quickstarten.

Här hittar du uppförandekoden

Här är de mål som definierats som mest relevanta för den grafiska branschen
  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
  • Mål 4: God utbildning för alla
  • Mål 5: Jämställdhet
  • Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla
  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
  • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap