REPORTAGE

ScandBook gör succé med hjälp av Climate Calc

Climate Calc blev succé för ScandBook som fick ett uppsving bland danska kunder. Nu satsar företaget på att bli helt klimatneutralt.

25 februari 2021
Foto: Henrik Hansson

Det har gått mer än ett år sedan Scandbook i Falun certifierades enligt Climate Calc för första gången. Att ta steget och genomföra processen var ett sätt för företaget att ta tag i miljöfrågan men också att förekomma kunderna, som allt oftare efterfrågar miljöinformation.

– Miljön är viktig för oss och har växt i betydelse för varje år. Det märks även bland våra kunder och min förhoppning är att vi kan vinna marknadsfördelar om vi ligger i framkant, säger Jesper Wingqvist, produktionschef på Scandbook.

Underlättar jämförelse

Climate Calc gör att företaget kan redovisa koldioxidutsläpp ur ett livscykelperspektiv. Certifieringen görs, precis som för en ISO-standard, först en gång och sedan genomförs årliga revisioner för att man ska få behålla sin certifiering.
För ScandBook blev det mycket jobb med att samla in data 2019 som var den första gången. Nu har företaget genomfört sin första revision och märker genast att det är ganska lätt när allt grundarbete är gjort.

– Att göra beräkningarna var mycket lättare andra gången. Det svåraste var att få fram alla uppgifter som behövs. Vinsten när man väl har det här på plats är att det går att jämföra exempelvis företag, enskilda produkter och geografiska lägen. Genom att en branschstandard införs kan kunder jämföra olika alternativ och hitta en ur klimatsynpunkt optimal lösning, säger Jesper Wingqvist.

En effekt av ScandBooks arbete med Climate Calc är faktiskt ett ökat intresse från flera kunder. Certifieringen har bland annat visat sig vara en hit bland danska kunder. I jämförelse med de flesta boktryckerier i övriga Europa, vars värden för elmixen generellt sett är betydligt sämre än för svenska tryckerier, framstår ScandBook som ett bra val för miljömedvetna bokförlag.
Svenska tryckerier har helt enkelt en fördel som gör att även om böckerna behöver fraktas längre, blir miljöpåverkan ändå lägre totalt sett av att trycka i Sverige. ScandBook använder dessutom bara inlagepapper från svenska pappersbruk som också har bra värden på grund av sin elmix och relativa närhet.

– Danska förlag ligger kanske också ett snäpp före oss i kännedom om Climate Calc. Men även svenska kunder frågar allt oftare och är intresserade av det här, säger Jesper Wingqvist.

Vill bli klimatneutrala

ScandBooks ambition är att inom en snar framtid, kanske redan i år, bli helt klimatneutrala. Just nu pågår diskussioner med andra aktörer för att hitta gemensamma lösningar som kan snabba på den processen. Och tanken är att hela företaget, alltså inte bara produktionen, ska uppnå klimatneutralitet.

– Vi har redan i dag ett miljötänk som genomsyrar hela verksamheten. Vi har en digital tryckpress för bokinlagor som använder vattenbaserade färger. Omslagen trycks fortfarande i traditionell offset men vi har sedan några år en CTP som använder processfri plåt.
– Sammantaget har vi minimerat användningen av kemikalier och lösningsmedel så mycket att vi numera ligger långt under gränsen för så kallad anmälningspliktig verksamhet. Klaffar allt så kan vi lyckas under 2021, säger Jesper Wingqvist.

Indirekta vinster

En positiv bieffekt av arbetet med Climate Calc har växt fram efterhand hos ScandBook. Eftersom hela produktionen följs upp med stor noggrannhet har företaget fått bättre överblick över potentiella förbättringsmöjligheter även inom andra områden än miljö. Frakt är ett område som företaget kommer att jobba med framöver.

– Vi undersöker möjligheter att samfrakta så mycket det bara går. Och det är ju en process som vi, oavsett miljöfrågan, vinner mycket på att jobba med, säger Jesper Wingqvist.

Text: Moa Långbergs