REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING & REKRYTERING

Sex tips för smartare rekrytering

Stipendier, samverkansavtal och regionala insatser för att sammanföra rätt person med rätt arbetsgivare. För dig som söker personal finns faktiskt en hel del hjälp att få. Vi listar sex viktiga tips och hjälpmedel som kan underlätta din rekrytering.

30 september 2020
Foto: Roxx Communication
 1. Lathund för prao och praktik
  Grafiska Företagen har tagit fram en lathund för att stimulera ditt samarbete med skolan så att fler elever kommer ut på arbetsplatser under skoltiden. Det underlättar deras studie- och yrkesval och de blir bättre förberedda för första jobbet. Samtidigt är det en bra möjlighet för dig att skapa en relation med framtida arbetstagare och sälja in er som arbetsgivare, vilket förhoppningsvis främjar framtida rekryteringar. Broschyren informerar om vad du som tar emot en elev på prao eller praktik bör tänka på samt vilka lagar och regler som gäller. Den innehåller förslag på arbetsuppgifter och information för handledare. Du får också tips på andra sätt att samarbeta med skolan, exempelvis genom mentorskap, lokala programråd eller som fadderföretag.
 2. Rekryteringshandbok
  Grafiska Företagen har tagit fram en inspirationsskrift för att främja rekrytering och kompetensförsörjning inom den grafiska industrin. Rekryteringshandboken innehåller intervjuer med medlemsföretag, rekryteringsexperter och trendbevakare. Tillsammans ger de många kloka tips och råd som förhoppningsvis kan underlätta ditt rekryteringsarbete.
 3. Grafiska Yrkesnämnden
  Grafiska Yrkesnämnden drivs av Grafiska Företagen tillsammans med GS-facket. Nämnden hanterar utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor ur ett partsperspektiv. Fokus ligger på yrkesintroduktionsanställningar och andra insatser som underlättar för medlemsföretag att anställa unga. Nämnden driver bland annat projekten GrafX och validering.
 4. Stipendier
  Grafiska Företagen har olika stiftelser som delar ut stipendier för att främja forskning och utbildning inom grafisk produktion. Forskare, studenter samt lärare på grafiska utbildningar har behörighet att söka stipendierna.
 5. Yrkesintroduktion
  Grafiska Företagen och GS-facket har ett avtal för yrkesintroduktionsanställning i den grafiska industrin. Det innebär att personer som saknar relevant yrkeserfarenhet får möjlighet att kombinera utbildning med arbete, med hjälp av en personlig handledare. Yrkesintroduktion ska fokusera på färdighetsträning och kan pågå upp till tolv månader. Under denna tid betalar arbetsgivaren en lägre lön. Om personen är under 25 år, långtidsarbetslös eller nyanländ kan du även få ett ekonomiskt stöd motsvarande arbetsgivaravgiften. Målet är att yrkesintroduktionen ska leda till en efterfrågad kompetens och ett fast jobb.
 6. Regional kompetensförsörjning 
  Alla regionalt utvecklingsansvariga aktörer arbetar med regional kompetensförsörjning och utbildningsplanering. De ska bidra till ökad kunskap och bättre matchning på arbetsmarknaden, bland annat genom analyser och prognoser av kompetensbehoven på kort och lång sikt. Arbetet omfattar även förslag på insatser och sker i samverkan med kommuner, arbetsliv, utbildningsanordnare, statliga myndigheter samt övriga berörda aktörer i länet. Det regionala kompetensförsörjningsarbetet stöds av Tillväxtverket.