REPORTAGE

Specialwell går stärkta ur pandemikrisen

Halva året har gått och så sakteliga lämnar vi den den västa pandemitiden bakom oss. För förpackningsföretaget Specialwell i Olsfors gav pandemin också tid för att se över och förbättra den egna verksamhetens processer, berättar vd Dennis Artursson.

7 juni 2021
Foto: Specialwell

​Pandemin är långt ifrån över, men kan du trots det se att det jobbiga år vi nu har bakom oss har gett dig något positivt som företagare?

– Ja! Efter en period med väldigt stark tillväxt, vi har nästan dubblat omsättningen på tre år, gav inbromsningen oss en chans att se över verksamheten. Vi har hittat tiden att göra kostnadsöversikter och effektivisera i produktionsledet. Jag skulle säga att vi i våra processer är ett starkare bolag nu än innan krisen, vilket också speglas i resultatutvecklingen. I mars hade vi all time high med en ökning på över 20 procent.
– Majoriteten av våra kunder är del av den svenska tillverkningsindustrin och där återfinns exempelvis möbelbranschen som har gått som tåget under Corona. Det har varit positivt även för oss.

Hur har du arbetat för att motivera och engagera din personal och dina kunder i år?

– Vi är väldigt öppna och ärliga med personalen men framförallt ska vi två ägare leva som vi lär. Vi vill ha ett företag där vi ställer upp, har arbetsmoral och en stark vi-känsla och då krävs det exempelvis att vi är ute på golvet och jobbar en helg när det behövs. Det viktiga för ett bolag i vår storlek, med 25 anställda, är att ledarna går främst och inte sitter passiva.
– Också med kunderna har vi sett till att ha en nära dialog och vi har fokuserat på att få våra långsiktiga kundrelationer att fungera så bra som möjligt under pandemin. Alla har trots allt suttit i mer eller mindre samma båt.

Vad lägger du stort fokus på som företagare under Q3/Q4?

– Vi fortsätter att verkställa det tillväxtplan som vi tog fram innan Corona och som innebär att vi ska gå från 55 miljoner i årlig omsättning till 100 miljoner. För oss ligger den stora utmaningen i att inte lockas med i erbjudanden om stora volymer och börja tävla med storbolagen. I stället ska vi vara trogna vår affärsidé som handlar om att leverera flexibilitet och snabba leveranser av kundanpassade wellpappförpackningar. Vi har inget lagersortiment utan är helt kundorderstyrda. För att kunna bibehålla den flexibiliteten trots att vi växer utökar vi nu vår fabrik.

Hur drar du bäst nytta av medlemskapet i Grafiska Företagen?

– Genom att få råd och stöd i olika personalärenden där vi, precis som många andra företag i vår storlek, saknar kompetensen internt. Med 25 anställda har vi exempelvis ingen egen HR-avdelning, ändå behöver vi ofta hantera arbetsrättsliga frågor kopplade till exempelvis anställning- och kollektivavtal. Att vi har en kontaktperson på Grafiska Företagen som vi kan rådfråga hjälper oss i dialogen med exempelvis medarbetarnas fackförbund.

Hur ser sommaren ut?

– Vi har en förvånansvärt jämn årscykel men nu i början av sommaren kommer årets topp, det beror framför allt på att de största förpackningstillverkarna har fullt upp och jobb som de vanligtvis tar på sig spiller över på oss. När det sen lägger sig stänger vi fabriken i två veckor, vi har kommit fram till att det är en förutsättning för att vi som ledare verkligen ska få semester. För oss fungerar det bra att stänga helt i stället för att gå ner på halv produktionstakt hela sommaren. Fabriken mår som bäst när det är full fart.

Text: Camilla Carlsson