REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Teknikcollege - Kvalitetsstämpel för framtidens arbetskraft

Genom certifieringen Teknikcollege kan yrkesinriktade skolor samverka med näringslivet för att säkerställa morgondagens kompetensförsörjning. För den grafiska näringen är det täta samarbetet mycket välkommet.

30 september 2020
Foto: Teknikcollege

Det svenska utbildningssystemet kan vara trögrörligt när det gäller att uppmärksamma vilka konkreta kompetenser som saknas i näringslivet här och nu. Industrirådet initierade därför 2004 samverkanskonceptet och certifieringen "Teknikcollege" som en brygga mellan utbildningar och industri. I dag är 180 av landets kommuner engagerade.

Teknikcollege har flera syften. För skolorna innebär det en kvalitetsstämpel som visar att utbildningen är förankrad i de faktiska behoven i den regionala industrin. Certifieringen innebär att skolorna lättare kan rekrytera elever, lärare och samarbetspartners, bland annat företag som tar emot elever för APL- arbetsplatsförlagt lärande.

Visar utbildningens kvalitetsnivå

Roger Kristiansson är lärare vid Agnesfrids gymnasium i Malmö. Han har inriktat sig på vuxenutbildningar inom bland annat grafisk produktion, materialkunskap, produktionsutrustning, digitalt skapande och grafiska arbetsflöden och har stor erfarenhet av Teknikcollege.
– Att vara ansluten till Teknikcollege innebär en stämpel på att utbildningen håller hög standard. Det finns ett antal områden där man måste uppfylla särskilda krav, så det säkerställer en hög kvalitetsnivå. Även om Roger Kristiansson redan i tidigare lärlingsprocesser arbetat upp ett bra kontaktnät med regionala företag så innebar certifieringen från Teknikcollege att de engagerade företagen kunde bli ännu mer aktiva i utbildningsfrågor.

– Det är förstås viktigt även för företagen att kunna se att det är en genuin utbildning som de ger APL-platser till, säger han.
Om företagen vill bli Teknikcollege-anslutna får de även gå en handledarutbildning för att underlätta praktikperioderna så mycket som möjligt. Och vid en lärlingsutbildning spenderar eleverna hela 70 procent av sin tid ute på företagen. Det blir med andra ord ett väldigt nära samarbete.

Nyanlända tar täten

Under hösten 2020 står Roger Kristiansson precis i startgroparna för att dra igång en ny utbildning inom Yrkes-SFI, alltså en kombination av yrkesutbildning och svenska för invandrare. 20-25 nyanlända ska få möjlighet att lära sig svenska och ett grafiskt yrke samtidigt, under en period på 60 veckor.
– Det ska bli otroligt spännande. Att omedelbart få arbetsplatserfarenhet och samtidigt bygga in de grafiska facktermerna i språkundervisningen tror jag är ett väldigt effektivt sätt för att få ut människor i arbete.

Trots en på många håll vikande grafisk bransch menar Roger Kristiansson att kompetensförsörjningen har fallit ännu snabbare. De finns få grafiska utbildningar kvar.
– Vi har i dag trycktekniker som helt saknar utbildningar, samtidigt som det fortfarande finns behov av folk som kan exempelvis offsettryck. Det är ett problem för branschen. Därför är det ännu viktigare för företagen att aktivera sig i Teknikcollege för att kunna påverka utbildningarna och få in ett bra flöde av nya praktikanter.

Varför Teknikcollege?
Framtidssäkra kollegorna

Det är dyrt att rekrytera. Och det tar ibland lång tid. Dessutom måste ni ofta utbilda de ni nyss har rekryterat. Då kostar det ännu mer.

När ni är med och samverkar inom Teknikcollege arbetar ni för att dagens studerande ska lära sig det ert företag behöver för att växa. Det betyder att när de är färdigutbildade kan ni rekrytera dem direkt. Tiden ni avsätter inom samverkan med Teknikcollege är en besparing för ert företag. Var med och framtidssäkra era kollegor!

Läs mer om Teknikcollege