REPORTAGE

Trydells: Är krisen den nya vardagen?

En stor andel återkommande produktioner i kombination med en stabil likviditet gör att Trydells tryckeri än så länge känner sig relativt trygga i krisen. ”Just nu frågar vi oss om det här läget är det nya normala för oss.”

3 juni 2020
Foto: Anders Andersson

Trydells tryckeri i Laholm är specialister på tidskriftstryck. En stor del av deras kunder ger ut tidskrifter och magasin enligt en årligen förutbestämd publiceringsplan.

– Det är en fördel för oss under krisen att vi har så pass många återkommande produktioner, säger Elizabeth Trydell, ekonomi- och personalchef på Trydells.

Därmed inte sagt att företaget gått oberörda igenom coronakrisen. Fyra personer är uppsagda och korttidsarbete infördes från början av maj.

– Vår personal är fantastisk, de är extremt lojala och ställer upp nu när allt är så osäkert. Många har arbetat hos oss länge och vi känner varandra väl, säger Elizabeth Trydell som beskriver hur hon tillsammans med de anställda försöker spika arbetstiden lite mer än vanligt för att det ska gå jämt upp för alla varje månad.

Vanligtvis används övertid och komptid på ett helt annat sätt i företaget.
– Det innebär en hel del balansgång och krånglande, säger Elizabeth Trydell.

 

Mindre uppdrag ökar något

Nedgången i uppdrag är markant, på plussidan ser Elizabeth Trydell en ökning av de lite snabbare, men mindre, uppdragen.

– Jag har en känsla av att fler människor sitter hemma och får nya idéer i dessa tider, säger hon. Vi har fått in en hel del små, snabba jobb, reklamgrejer och kampanjer, där har vi sett en rejäl ökning faktiskt. Det hoppas jag såklart kommer bestå även efter krisen.

Det dagliga arbetet på tryckeriet är på många sätt svårare att planera och få att gå ihop nu.

– Vi är vana vid en relativt "svängig" produktion, det kan vara svårt att planera i vanliga fall, men nu är det värre än någonsin, säger Elizabeth Trydell. Annonsmarknaden viker för många av våra kunder, vissa kunder skjuter på utgivningar och planerar dubbelnummer längre fram. Vissa av våra kunder har i sin tur minskad verksamhet eller har helt lagt ner.

Likviditeten a och o

2018 gick Trydells in som majoritetsägare i tryckeriet Printografen i Halmstad. I år är första året som de båda tryckerierna gör samtidiga bokslut.

– Vi är väldigt glada för att vi har god likviditet, säger Elizabeth Trydell och tillägger att den framöver kommer vara en av de viktigaste faktorerna för många företags överlevnad. Oron finns där hos oss alla. Just nu frågar vi oss om det här läget är det nya normala för oss, men det är för tidigt att säga såklart.

Strategiarbete och långsiktig planering har fått stryka på foten för tillfället. Elizabeth Trydell arbetar för högtryck med att lösa problem och hitta lösningar på administrativa utmaningar som varierar från en dag till en annan.

– En stor utmaning för oss just nu är att Tillväxtverket flera gånger ändrat reglerna och förutsättningarna kring stöd. Vi kommer att bli tvingade att förhandla om avtal med fackföreningar flera gånger och det blir en rejäl extra administrativ börda för oss, säger hon.

Trots oro, osäkerhet och ett ökat antal frågeställningar inom branschen och företaget är hon i grunden positiv.
– Vi vurmar för papperstidningen och tror på våra produkters framtid även efter coronakrisen. Tidskrifterna kommer att finnas kvar, inte alla men många. Frågan är var botten är. Kanske kommer vi få svar på det framöver.

Trydells Tryckeri AB

Affärsidé: Snabb, effektiv och enkel tidningsproduktion. Specialister på periodiska publikationer i mindre och medelstora upplagor.
Säte: Laholm.
Grundat: 1938.
Antal anställda: 34.
Omsättning (2018): 37,7 MSEK

Tre positiva saker som coronakrisen fört med sig

  • Att fler personer som är hemma mycket får upp ögonen för hur härligt det är att läsa riktiga papperstidningar.
  • Fler personer har tid över att fundera över nya affärsidéer som kanske blir verklighet så småningom.
  • Alla – både kunder, personal och andra intressenter – är verkligen flexibla och villiga att hjälpa.