1. Om oss
  2. Nyhetscenter
  3. Uppdaterade villkor stöttar grafiska företag vid tvist
REPORTAGE - LEVERANSVILLKOR & ALG 20

Uppdaterade villkor stöttar grafiska företag vid tvist

Har du koll på hur Allmänna leveransvillkoren (ALG) och Grafiska Kammaren kan underlätta vid en tvist? En medlemsförmån som sparar både tid och pengar. Så här fungerar det.

2 december 2020
Foto: Fredrik Persson

Grafiska Kammaren är branschens skiljenämnd tvistinstitut. Leveransvillkoren finns även i branschanpassade versioner för Förpackningstryckerierna, Etikettryckerierna och Stämpelfabrikerna.

Grafiska Kammaren har löst tvister sedan 1960-talet och de Allmänna leveransvillkoren för grafiska prestationer (ALG) kom till för drygt 40 år sedan. Villkoren är anpassade efter de speciella förutsättningar som råder i branschen och är till för att förenkla för alla parter.

– Kunskapsnivån om villkoren i branschen är hög och de används i mycket stor utsträckning. Att använda sig av ALG innebär att man har en avtalad möjlighet att vända sig till Grafiska Kammaren i de fall en tvist uppstår, säger Kaj Flick, branschansvarig på Grafiska Företagen och sekreterare i Grafiska Kammaren.

Leveransvillkoren har moderniserats

I år har ALG uppdaterats och blivit ALG 20. Tidigare otydligheter har rättats till. Gränsdragningar förtydligats. Det ska vara lättare att förstå för medlemsföretagen. Och lättare att tolka för de som ska tillämpa villkoren.
– Ett exempel är reklamationsplikten. I de tidigare villkoren fanns det en otydlighet kring om leverantörens reklamationsplikt täcktes av villkoren. Nu har man förtydligat att det är beställaren som avses i avtalet, säger Jori Munukka, professor i juridik vid Stockholms universitet och ny ordförande för Grafiska Kammaren sedan 1 januari 2020.

Smidigare lösning via Grafiska Kammaren

Har det uppstått en situation där ni inte kan komma överens med en kund? Istället för att acceptera en sämre lösning kan det underlätta att få en opartisk bedömning av Grafiska Kammaren som består av jurister och personer från både beställar- och leverantörssidan i branschen. Totalt är det tio personer som deltar i arbetet.
– Många leverantörer trycker om för dyra kostnader. Och beställare kanske ställer upp på saker som inte är nödvändiga. Det är många gånger en smidig lösning för alla parter att istället ta hjälp av Grafiska Kammaren. Och man får inte bättre fackbedömning någon annanstans, säger Jori Munukka.

Att ta hjälp av Grafiska Kammaren kostar 10 000 kronor och ärendet brukar kunna avgöras på några veckor. I akutfall går det också att få till riktigt snabba hanteringar om det behövs. Känner man sig osäker kan man alltid ringa Grafiska Kammaren för att höra sig för om hur man bäst går vidare.

Tryckeriet fick rätt

Tidigare i år tog ett av Grafiska Företagens medlemsföretag som använt sig av de allmänna leveransvillkoren hjälp av Grafiska Kammaren då en kund höll inne med delar av betalningen. Tryckeriet ville ha svar på om beställaren hade rätten på sin sida. Grafiska Kammaren kom fram till att beställaren hade kunnat hålla inne betalningen – om de varit snabbare med att reklamera. På grund av kommunikationsmissar hos beställaren meddelades nämligen inte tryckeriet förrän två dagar före förfallodagen av fakturan.
– Utöver det sena beskedet verkade det också på tidigare kommunikation som att de hade accepterat resultatet. Att ta ärendet till domstol hade varit mycket dyrare och även tagit längre tid, säger Jori Munukka.

Väger tungt i domstol

Just snabbheten är en fördel som både Jori och Kaj framhåller. Att få ett avslut i en tvist som annars lätt drar ut på tiden är en stor fördel. Om du tror att fackbedömning är till din fördel är det smart att vända sig till Grafiska Kammaren. Även om din motpart väljer att gå vidare till domstol väger underlaget från Grafiska Kammaren tungt i domstolen där det saknas branschexperter som kan göra fackbedömningar. I vissa fall tar även domstolar som behöver just fackbedömning relaterade till den grafiska branschen hjälp av Grafiska Kammaren.

Text: Moa Långbergs

Du kanske också vill läsa