REPORTAGE - HÅLLBARHET

”Vi är mitt uppe i en spännande utveckling”

Han ser växande affärsmöjligheter för den grafiska branschen och en enorm potential för träfiber i skiftet från fossilt till förnybart. Möt Fredrik Stensson, expert på förpackningsautomation och ledamot i styrelsen för Grafiska Företagen.

25 februari 2021
Foto:

​Med 23 års erfarenhet i branschen, tar Fredrik Stensson plats i Grafiska Företagens styrelse. Hans yrkeskarriär omfattar olika perspektiv, från den klassiskt grafiska till förpackningar. Som styrelseledamot kommer båda infallsvinklar till pass.

– Den grafiska industrins kunskaper är i ökande grad viktiga i den pågående omställningen till förnybara och hållbara produkter. Det är en stark trend, säger han och fortsätter:
– Kartong och wellpapp kan användas i många sammanhang. Vi är mitt uppe i en spännande utveckling. Det är roligt att jobba med det här just nu, att hitta sätt att ersätta plasten där den inte behövs och få det att fungera. En drivkraft för mig är också känslan av att göra något till en gemensam nytta. Hållbarhetsfrågor engagerar mig.

Fredrik Stensson började sin yrkesbana i branschen som säljare och sedan säljchef på grossisten Svenskt Papper. Där var han i tio år och började därefter på Stora Enso som marknadschef och så småningom som försäljningschef. Han beskriver sig som tekniker i grunden, men växlade över till försäljning därför att det fångade hans intresse. Nu har det gått ytterligare 13 år och sedan november 2020 arbetar han på global nivå med förpackningsautomation, som Head of Packaging Automation på Stora Enso Packaging AB.

– Träfiber uppfyller de krav som ställs i en cirkulär bioekonomi, både vad gäller förnybarhet och hållbarhet. Det investeras mycket i forskning och är en enorm utveckling i hur förnyelsebara produkter från träfibern kan ersätta fossilbaserad plast. Allt detta innebär dessutom intressanta utvecklingsmöjligheter för vår industri, säger han.

Han berättar att 40 procent av all plast finns i förpackningar, globalt sett. I många sammanhang skulle det gå att använda mer fiberbaserat material. Redan nu finns det exempelvis engångstallrikar som klarar livsmedel. Och numera har plast (frigolit) som stötdämpning i stor utsträckning bytts ut mot formpressad fiber. Det påminner om materialet i äggkartonger och kan både komposteras och återvinnas.

– Gör vi ingenting för att förändra dagens användning av plast, kommer vi globalt sett att fördubbla volymen av plast på marknaden till 2040 och samtidigt fyrfaldiga mängden plast i haven. Så, att inte förändra vårt beteende är inte ett alternativ, säger Fredrik Stensson.

Samtidigt påpekar han att det finns tillfällen då plasten gör nytta, till exempel för att förlänga livslängden på livsmedel. Det har betydelse för hållbarheten eftersom det minskar svinnet av mat. När det gäller förpackningar som måste vara täta för att förhindra läckage av vätskor och gas, behövs fortfarande plasten. Men även här görs investeringar för att kunna erbjuda mer hållbara alternativ.

– Tack vare att det grafiska trycket är så bra i dag, kan vi byta ut fönster av plast på livsmedelsförpackningar med ett verklighetsnära tryck. Konsumenterna är redo för förändringen och allt fler kräver att plasten byts ut. Perspektivet har förändrats på den punkten, säger han.

Även om det digitala inslaget ökar på alla fronter, är vissa varor svåra att digitalisera. Det innebär att varorna måste förpackas. Särskilt för yngre generationer är det rentav så, enligt Fredrik Stensson, att förpackningen i sig har betydelse för hur de förhåller sig till en vara.

– Framför allt i e-handeln talas det om "the unboxing experience", vilken känsla som kunden får när varan packas upp. Den kan förstärka intrycket av att ha gjort ett bra köp och delas gärna på sociala medier. Det finns åtskilliga exempel på hur förpackningar gör skillnad i hur konsumenten upplever köpet, säger han.

Likaså har aspekter som rör hållbarhet och förnybara resurser betydelse för konsumenternas val. Det gynnar fiberbaserade förpackningar, tack vare att skogen är en förnybar råvara.

– I dag reagerar e-handelskonsumenterna på om en vara är felpackad, till exempel med för mycket luft. Det får varken vara för lite eller för mycket förpackning kring en vara. Är det för lite, riskerar varan att skadas. Är det för mycket, uppfattas det som onödigt slöseri.

Fredrik Stensson förklarar att förpackningsautomation handlar om att tillföra värde i hela kedjan och att en besparing inte handlar om att enbart hitta den billigaste förpackningen.

– Den underliggande trenden mot förnybara förpackningar är stark oavsett konjunktur och skiftet från plast fortsätter. Det ger den grafiska branschen affärsmöjligheter som vi ska ta fasta på och där vill jag vara med och bidra i styrelsearbetet, säger han.

Text: Cecilia Stenshamn