REPORTAGE

”Vi har en hög motivation i företaget”

Vi är en god bit in på det nya året, pandemin behåller greppet om världen och förpackningsbranschen står fortsatt inför stora förändringar. Så här svarar Mårten Frostne, vd på Eson Pac, på fem frågor om 2021-års företagande.

25 februari 2021
Foto: Eson Pac

​1. Pandemin är långt ifrån över, men kan du trots det se att det jobbiga år vi nu har bakom oss har gett dig något positivt som företagare?

Ja, det finns trots allt saker som har varit positiva. För oss på Eson Pac har 2020 varit ett förhållandevis bra år om man tittar på omsättningen. Under det första halvåret i början av pandemin fyllde våra kunder upp sina lager medan det under det andra halvåret var lugnare.
Som organisation har vi blivit bättre på att nyttja de digitala verktyg som finns i dag. Det gynnar både företaget och alla anställda. En del av de förändringar pandemin fört med sig tror jag kommer att vara kvar även efteråt. Som exempel så kommer vi fortsätta att använda oss av digitala möten och dra ner på resandet. Det blir en tidsvinst för alla.

2. Hur arbetar du för att motivera och engagera din personal och dina kunder i år?

Arbetet med motivation och engagemang under pandemin skiljer sig egentligen inte så mycket från ett vanligt år. Vi jobbar i hög utsträckning med att ge ansvar och befogenheter till våra anställda. Vi arbetar med att visa att det vi gör är betydelsefullt för våra kunder och så jobbar vi en hel del med kontinuerlig feedback till de anställda.

Våra anställda är alla medvetna om att våra produkter och tjänster går till kunder inom läkemedelsindustrin och att vi därmed är en viktig länk i att få ut läkemedel till sjukhus och patienter. Det bidrar till att vi har en hög motivation i företaget.

3. Hur drar du bäst nytta av medlemskapet i Grafiska Företagen?

Jag uppskattar att få access till bra omvärldsbevakning för vår bransch. Och så har jag nytta av att ta del av aktuella arbetsrättsliga frågeställningar. För oss som företag har även medlemskapet bidragit till nya kontaktytor och nätverk.

4. Vad lägger du stort fokus på som företagare under Q2 2021?

För oss handlar det framförallt om att följa hur marknaden rör sig. Pandemins utveckling och eventuella nedstängningar runt om på våra kunders marknader påverkar oss och vi behöver anpassa oss för att kunna fortsätta leverera på ett bra sätt med hög service.
Utöver att bevaka marknaden kommer vi att ha stort fokus på effektiviseringar och digitalisering. Vi har redan genomfört några investeringar och planerar ytterligare inom området ny teknik som gör verksamheten mer effektiv. Som exempel kan nämnas att vi just nu digitaliserar våra administrativa processer.
Utöver detta kommer vi också att tänka till lite extra kring hur vi kan bidra till att våra kunder minskar sin klimatpåverkan. Det kan till exempel handla om transporter, materialval eller att använda sig av ny mer energieffektiv teknik.

5. Vad tror du kommer bli den viktigaste frågan för förpackningsbranschen att diskutera och ta ställning till under 2021?

Jag märker att många av våra kunder har satt ambitiösa och viktiga mål för hur de ska minska sin klimatpåverkan. Det märks i alla branscher. För oss i förpackningsbranschen tror jag att frågan om hur vi kan bidra till ett cirkulärt och hållbart samhälle tillsammans med våra kunder kommer att vara en av de viktigaste frågorna framöver.
Vi är som bransch relativt hållbara från början med förpackningar av kartong tillverkade antingen av ny massa eller returfiber. Men jag tror att det finns en hel del att göra i allt som inte rör själva materialet. För oss på Eson Pac är det en viktig fråga som det är nödvändigt att vi bidrar till.

Text: Mia Sahl