Rapport visar en ohållbar situation

Postnords intåg i grafiska branschen har lett till en osund konkurrenssituation som på sikt riskerar slå ut privata företag. Det visar en ny rapport som intiativet Arena för framtidens distribution tagit fram. Nu vill de se att beslutsfattarna agerar.

Postnords huvuduppdrag är den samhällsomfattande posttjänsten, SOT, det vill säga att bistå alla medborgare i Sverige i att skicka och ta emot försändelser. Det kräver en omfattande infrastruktur som med dagens sjunkande brevvolymer blir allt svårare att upprätthålla. Postnord har därför rört sig in i marknader utanför deras egentliga uppdrag. När företaget förvärvade Strålfors tryckeri 2006, blev således den statliga jätten en konkurrent i grafiska branschen.

Ravindra Parasnis, tidigare VD Grafiska Företagen

– Problemet är att det inte finns något i Postnords ägardirektiv som reglerar deras verksamhet på andra marknader. Det har lett till en otroligt sned konkurrenssituation.

Enligt Post- och telestyrelsen står Postnord för 85 procent av Sveriges försändelser. Företaget är också ensamt om att ta emot och leverera försändelser över hela Sverige. Deras dominerande position på distributionsmarknaden gör det möjligt för dem att erbjuda så kallade integrationsrabatter på deras tjänster i närliggande marknader. När en kund använder Postnords tryckeri Strålfors för produktion och sedan Postnord som distributör får de idag en rabatt på 11 öre per porto. För att ett privat tryckeri ska kunna möta denna rabatt behöver de sänka sina produktionskostnader med 15-30 procent.

– Det är en prisbild som den grafiska branschen helt enkelt inte kan möta. säger Ravindra Parasnis.

Vill påverka framtidens distribution

På sikt kan den osunda konkurrenssituationen leda till en stukad marknad med utebliven innovation, kraftiga prisökningar samt försämrad service, kvalitet och tillgänglighet för kunderna, menar Ravindra Parasnis. Men situationen påverkar redan flera företag negativt.

– Vi har flera medlemmar som vittnar om en ansträngd situation redan nu.

Därför lanserades Arena för framtidens distribution tidigare i år. Det är ett initiativ lett av Grafiska Företagen, 21 Grams och Citymail som lyfter problembilden till politiker och beslutsfattare. Deras arbete har resulterat i rapporten Framtidens distribution. När rapporten presenteras på ett seminarium i juni är en rad konkreta förslag för hur konkurrenssituationen ska bli hållbar med.

Förändringarna måste ske uppifrån

I rapporten föreslås att Postnords uppdrag avgränsas genom att avyttra den verksamhet som inte ingår i SOT. En upphandling av det samhällsomfattande uppdraget skulle också ge fler aktörer möjligheten att bidra till en likvärdig postservice över hela landet. Genom att anpassa utdelningsfrekvensen med färre utdelningsdagar skulle Postnord dessutom kunna hämta hem positiva ekonomiska effekter utan att behöva höja portot. Rapporten vill också skärpa statens ägardirektiv och stärka deras kontroll över Postnords utveckling. Slutligen föreslås Post- och telestyrelsen få utökade resurser och tydligare instruktioner för att säkerställa en god konkurrens.

– Det ska understrykas att det inte är Postnord vi försöker slå på, utan ägarbilden. Vi frågar om staten verkligen ska bedriva tryckeriverksamhet och vari samhällsuppdraget det ligger. På vilket sätt gynnar det medborgarna? Jag har svårt att se att det ligger i statens intresse att skapa den här skeva situationen där privat konkurrens riskerar att slås ut.

Lösningarna brådskar

Ravindra Parasnis har stora förhoppningar på att förslagen i rapporten ska tas emot positivt. Om så blir fallet, behöver beslutfattarna agera snabbt.

– Först och främst vill vi se att den postutredning det pratas om blir av. Sedan vill vi försäkra oss om att utredningen lyfter konkurrenssituationen. För problembilden som målas upp idag är nästan uteslutande ur Postnords perspektiv. Det talas alldeles för lite om problematiken som uppstår för alla andra på marknaden. Man måste se helheten, säger Ravinda Parasnis och fortsätter:

– Även om vi lyckas få till en ny utredning så måste den vara skyndsam. Tar utredningen för lång tid tror jag dessvärre att det riskerar existensen för flera av våra medlemmar.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.