Den 31 mars 2023 löper industrins kollektivavtal ut och då ska vi inom industrin sätta ett nytt lönemärke för svensk arbetsmarknad. Sedan 2011 är Grafiska Företagen anslutna till Industriavtalet tillsammans med 11 andra bransch- och arbetsgivarorgationsationer inom industrin.

Efter jul och nyår är det dags att påbörja avtalsförhandlingarna med våra fackliga motparter för att ha nya kollektivavtal på plats sista mars. Innan dess sker en hel del förberedelsearbeten. Under hösten 2022 anordnar vi digitala avtalskonferenser och vi gör enkätutskick till våra medlemsföretag. Vår förhandlingsdelegation kommer att fastställa våra yrkanden i december innan vi inom industrin växlar yrkanden den 21 december.

Grafiska Företagen förhandlar kollektivavtal med: GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.