Den 31 mars 2023 löper industrins kollektivavtal ut och då ska vi inom industrin sätta ett nytt lönemärke för svensk arbetsmarknad. Sedan 2011 är Grafiska Företagen anslutna till Industriavtalet tillsammans med 11 andra bransch- och arbetsgivarorgationsationer inom industrin.

Grafiska Företagen växlade krav, så kallade yrkanden​, med våra fackliga motparter​ den 21 december 2022. Yrkanden som vår förhandlingsdelegation har fastställt. Efter jul och nyår har vi påbörjat förhandlingar om nya avtal.

Under hösten har vi anordnat digitala avtalskonferenser och gjort enkätutskick för att samla in synpunkter bland våra medlemsföretag.

Grafiska Företagen förhandlar kollektivavtal med: GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Förhandlingschef Anna Freij uppdaterar om avtalsrörelsen

21 dec 2022: Den 21 december växlade Grafiska Företagen krav med våra fackliga motparter GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Eva Glückman, vd, och Anna Freij, förhandlingschef, kommenterar.

22 nov 2022: Uppdatering om det ekonomiska läget och Facken inom industrins lönekrav.

11 okt 2022: Uppdatering om konjunkturen och det pågående förberedelsearbetet inför avtalsförhandlingarna

8 sep 2022: Uppdatering om förutsättningarna inför avtalsrörelsen 2023

Eva Glückman, vd, om industrifackens avtalskrav

Den 31 oktober presenterade Facken inom industrin sina krav inför avtalsrörelsen 2023. Eva Glückman, vd på Grafiska Företagen, kommenterar deras avtalskrav.

Sammandrag av Medlingsinstitutets konferens

Ett sammandrag av Medlingsinstitutets konferens med kommentarer från Eva Glückman, vd Grafiska Företagen. Temat är de samhällsekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen 2023.


Ta del av presentationen från vår avtalskonferens

Under hösten anordnade Grafiska Företagen två digitala avtalskonferenser för våra medlemmar. Via länken nedan kan du som medlem ladda ner presentationen som visades. Du behöver vara inloggad för att ta del av presentationen.