Industriavtalet

Under våren 2011 anslöt sig Grafiska Företagen till Industriavtalet. Syftet med Industriavtalet är primärt att förstärka partssamarbetet och främja goda relationer men också minska risken för konflikter. Avtalet verkar även för ökad kunskap och insikt om industrins betydelse för samhället och den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Industriavtalet kan jämföras med ett ramavtal som står på två "ben". Det ena benet är ett samarbetsavtal och det andra benet är ett förhandlingsavtal. Detta avtal är likalydande för samtliga parter inom Industriavtalet och innehåller inga regleringar som tillämpas direkt av Grafiska Företagens medlemsföretag. Företagen tillämpar och följer, precis som tidigare, kollektivavtalen för respektive bransch.

Industriavtalets parter

Arbetsgivarna inom industrin

 • Byggnadsämnesförbundet
 • Grafiska Företagen
 • Gruvornas Arbetsgivareförbund
 • IKEM
 • Livsmedelsföretagen
 • Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
 • Skogsindustrierna
 • Stål och Metall Arbetsgivareförbundet
 • SVEMEK
 • Teknikföretagen
 • TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
 • Trä- och Möbelföretagen

Facken inom industrin

 • GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
 • IF Metall
 • Livs
 • Sveriges Ingenjörer
 • Unionen

Läs mer om Industriavtalet på Industrirådets hemsida.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in