Returpapper

Tryckerier har enligt författning ett producentansvar, dvs ett ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter.

Tryckerierna har organiserat sitt producentansvar inom ramen för Pressretur AB. Pressretur AB ägs av de tre pappersproducenterna Holmen, SCA och Stora Enso. IKEA, Metro samt medlemsföretagen i Grafiska Företagen, Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter är anslutna till Pressreturs insamlingssystem genom särskilda samarbetsavtal.

Grafiska Företagens samarbetsavtal med Pressretur innebär att våra medlemmar inte behöver betala något till Pressretur för återvinningen eller behöver redovisa sin produktion till Pressretur.

Ägarna till Pressretur agerar gemensamt under namnet Papperskretsen för att främja återvinningen i Sverige. Papperskretsen står bakom Återvinningsgarantin, den märkning som talar om för kunderna att producenterna tar sitt ansvar enligt förordningen om producentansvar.

Medlemmar i Grafiska Företagen kan bidra till att sprida konceptet i sina egna kanaler och vid aktuella tillfällen. 

Läs mer om Papperskretsens samarbete och Återvinningsgaranti.

Frågor angående producentansvaret för tryckerierna hänvisas till Pressretur.

Kontaktuppgifter
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Box 17033, 104 62 Stockholm
Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 63A, 5 tr
Fax: 08-566 144 40
E-post: info@ftiab.se (hushåll) eller kund@ftiab.se (producenter)

Producentansvar (för företag) 0200-88 03 10 (kostnadsfritt)
Måndag – torsdag, kl 08:15-17:00
Fredagar, kl 08:15-16:00
Stängt för lunch, kl 11:30-12:30

Sprid budskapet om det tryckta mediets återvinningsbarhet

Älskar du också papper? I det här magasinet som vi på Grafiska Företagen tagit fram tillsammans med Papperskretsen hittar du kunskap, inspiration och nya perspektiv på papper, dess kretslopp och återvinningsbarhet.

Visste du att en trycksak kan återvinnas upp till sju gånger? Hushållen tycker att det är lätt att återvinna och Sverige ligger i världsklass när det gäller återvinning av papper.

När en trycksak lämnats vid en återvinningsstation transporteras den till bruket för att återvinnas till returfibermassa. Returfibern blandas med färskfiber till ny pappersmassa som i sin tur blir nytt papper.

I vilken mån en trycksak är återvinningsbar avgörs till stor del av vilka val som görs vid tryckprocessen. Läs mer om hållbar formgivning och tryckning i Pappersguiden som vi sände ut i våras.

Hjälp till att sprida budskapet om det tryckta mediets återvinningsbarhet!

Undersökningar visar att kunder vill ha hjälp av sina leverantörer att göra hållbara val. Du kan använda magasinet när du pratar med kunder så att de kan göra bästa tänkbara miljöval.

Du kan beställa fler ex till ditt företag eller dina kunder genom att kontakta Joel Eriksson

Återvinningsgarantin

– ett hållbart erbjudande från Papperskretsen!

Enligt förordningen om producentansvar för returpapper har producenterna ansvar för att samla in returpapper för materialåtervinning.

Papperskretsen står bakom Återvinningsgarantin, den märkning som talar om för kunderna att producenterna tar sitt ansvar enligt förordningen om producentansvar.

Medlemmar i Grafiska Företagen kan bidra till att sprida konceptetet i sina egna kanaler och vid aktuella tillfällen. Läs mer om Papperskretsens samarbete och Återvinningsgarantin här:

Nyheter från Papperskretsen

På papperskretsen.se/nyheter kan du läsa deras nyheter samt anmäla dig till deras nyhetsbrev om du är intresserad av att veta mer om vad Papperskretsen gör och följa aktuella frågor inom insamling och återvinning.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in