Årliga events

För att främja branschen, produkter och yrken

Här ser du de årliga event och arrangemang som Grafiska Företagen deltar i. Här hittar du också de stipendier vi delar ut till personer som verkar för och skapar produkter för den grafiska branschen.

Almedalen

Almedalsveckan är en plats för demokrati och öppenhet där hela Sverige samlas i debatten kring samhällsfrågor. Grafiska Företagen deltar årligen under veckan och håller seminarium som tar avstamp inom den grafiska industrin.

Bok & Biblioteksmässan

Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens och Almegas gemensamma stiftelse med ändamål att ge bidrag till undervisning och utbildning inom den grafiska industrin, gynna vetenskaplig forskning inom det grafiska området samt på andra sätt främja de grafiska yrkena. Stipendierna delas ut varje år under Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg. Läs mer om utdelningen här!

De stipendier som delas ut är:

  • Branschpriset på 100 000 kr
  • Utbildningspriset på 50 000 kr
  • Formgivningspriset på 50 000 kr
  • Priset för bästa studentuppsats på 25 000 kr

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin, att främja vetenskaplig forskning inom det grafiska området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.

Grafisk Dag - eller Print Next 

Grafisk Dag eller Print Next är vår årliga medlemskonferensen. Här får du kunskap och inspiration som lönar sig!

Mästarband

Varje år utser Bokbindarmästareföreningen en av landets handbokbindare som får uppdraget att binda en utvald bok. Resultatet blir årets Mästarband vilket, traditionsenligt, presenteras vid föreningens höstmöte.

Nordiska bokband - en vandringsutsällning

Nordiska Bokband är ett samnordiskt projekt som innefattar att handbokbindare från de nordiska länderna i en vandringsutställning vår visa deras verk. Läs mer på Bokbindarmästarföreningens hemsida.

Nobelband – en bokbandsutställning

Nobelbandsutställningen är ett samarbete mellan Nobelmuseet, Svenska Bokbinderiföreningen och Bokbindarmästareföreningen. Svenska och internationella bokbindare bjudis in för att tolka litteraturpristagare i dess rätta medium: boken. Utställningen vandrar sedan runt i hela världen. Läs mer på Nobelbookbinding.com

Screen - Affischtävling

Fespa Sweden arrangerar Screen, en affischtävling för Sveriges ledande reklam- och designskolor. Syftet är att ge studenterna en ökad insikt om affischkonsten och screentryckets kvalitéer. 

Svensk Bokkonst - Årets vackraste bok

Svensk Bokkonst har i 80 år strävat efter att inspirera till ökad kvalitet i bokproduktionen. Varje år väljs 25 föredömligt producerade böcker ut. Svensk Bokkonsts praktiska verksamhet administreras sedan 1997 av Kungliga bibliotekets organisation och riksbibliotekarien är ordförande. I föreningen Svensk Bokkonst ingår en rad bransch- och kulturorganisationer, bla Sveriges Grafiska Medieförening och Svenska Bokbinderiföreningen. Läs mer på svenskbokkonst.se