Grafiska Yrkenas Främjande

2018 års utdelning av GYF:s Stipendier

GYF_2018

Visa på Youtube
Foto: Nille Svensson, Ravindra Parasnis, Samira Bouabana, Margareta Helin

Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens och Medie­företagen gemensamma stiftelse med ändamål att ge bidrag till undervisning och utbildning inom den grafiska industrin, gynna vetenskaplig forskning inom det grafiska området samt på andra sätt främja de grafiska yrkena. Stipendierna delas ut varje år under Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg.

De stipendier som delas ut är:

  • Branschpriset på 100 000 kr
  • Utbildningspriset på 50 000 kr
  • Formgivningspriset på 50 000 kr
  • Priset för bästa studentuppsats på 25 000 kr

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin, att främja vetenskaplig forskning inom det grafiska området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.

Mottagare av 2018 års GYF Stipendier

Årets branschpris gick till Per Helin som tillsammans med tre vänner står bakom tjänsten Publit som gör det möjligt för vem som helst att publicera böcker på ett enkelt, miljömedvetet och kostnadseffektivt sätt. Både små som stora upplagor.

- Publit var lite av en chansning när vi drog igång i den här ganska traditionella och inte alltid så snabbfotade branschen, så det känns förstås otroligt hedrande och roligt att få det här kvittot på att vi gjort något bra, säger Per.

Per kunde inte själv närvara vid utdelningen på mässan, men hann träffa Grafiska Företagen tidigare under dagen för att få känna på diplomet. Vid utdelningen tog Pers mamma Margareta emot priset och läste ett tacktal som Per skickat med.


Per Helin, Publit

- Att uppmärksammas med ett pris för att man förändrar känns fantastiskt kul. Publit har länge jobbat med att förändra bokbranschen och det är inte så lätt eftersom den är lite konservativ. Det går långsamt och ibland undrar man varför man kämpar vidare. Och därför – att uppmärksammas från en närliggande bransch, ger precis den energi som Publit behöver för att kämpa vidare med vårt uppdrag; att bygga ett ekosystem för bokutgivning som gör det enklare att publicera och sälja böcker, sa Margareta.

Samira Bouabana - en pedagogisk och grafisk förebild

2018 års utbildningspris mottogs av Samira Bouabana som för snart tio år sedan startade Hall of Femmes tillsammans med Angela Tillman Sperandio. Strävan var att skapa en mötesplats med kvinnliga förebilder inom grafisk design för att visa karriärmöjligheter och erbjuda mentorskap. Samma anda genomsyrar Samiras dedikerade engagemang för sina studenter på Beckmans Designhögskola där hon arbetar som programansvarig och lektor i grafisk design och visuell kommunikation. Samira guidar och stöttar sina elever i både med- och motgång. Samira Bouabana är en pedagogisk förebild och en mycket värdig mottagare av utbildningspriset från Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande.

Nille Svensson blandar musik, politik och vetenskap i sin formgivning

Sedan 90-talet har Nille Svensson utforskat grafisk form i kommersiella uppdrag, egna projekt och i föreläsningar. Han tänker globalt och låter populärkultur, musik, politik och vetenskap ha samma självklara roll i designprocessen som estetik och hantverk. En egensinnig och karismatisk formgivare som håller sig a jour med samtiden och lyckas med konststycket att få teori och praktik att samspela. Nille är 2018 års pristagare i formgivningskategorin.

Maria Schneider - Med ögon känsliga för grönt

Fokus i Maria Schneiders studie Med ögon känsliga för grönt - En kvalitativ studie om tryckeriers miljöarbete ligger på de miljöcertifieringar och miljömärkningar som används av tryckerier. Hon belyser och skapar en djupare förståelse för vilka faktorer som spelar in då ett tryckeri miljöcertifieras. Maria studerar medieteknik vid Malmö University och hennes uppsats är viktig för att påvisa grafiska branschens miljöarbete.

Uppsatspriset delas ut i Malmö Universitet i samband med Skåne-Blekinge Grafiska Kretsföreningens höstmöte under november.

Stort grattis till samtliga vinnare!