Grafiska Företagens årsberättelser

Här hittar du Grafiska Företagens årseberättelser att ladda ner eller titta på i rörlig form.

För 2018 har vi valt att filma årsberättelsen. I fem filmer lyfter vi det viktigaste som hänt under året inom strategi och påverkan, förhandlingar, branschfrågor, kompetensförsörjning och regionverksamhet.


Strategi och påverkan med Ravindra Parasnis

- Jag tar främst med mig det långsiktiga påverkansarbete som vi arbetat med inom kompetensförsörjning, förhandling och branschverksamhet. Enligt den senaste medlemsundersökningen är medlemmarna nöjda med vårt arbete, men det finns förbättringspotential, bla mer fokus på de små företagen, säger Ravindra Parasnis, vd på Grafiska Företagen.


Förhandlingsfrågor med Eva Gluckman

- LAS var en stor fråga under 2018, och den kommer att vara aktuell under flera år framåt. Vi har förberett oss genom att fråga våra medlemsföretag hur man ser på LAS och har ett bra underlag när vi ska jobba med frågan framöver, poängterar Eva Glückman, förhandlingschef på Grafiska Företagen.


Branschfrågor med Kaj Flick

- Vi har arbetat med Certifierad Grafisk produktion i flera år och ser att det börjat få genomslag även bland mindre företag, kunder och upphandlare. Det visar på en långsiktighet i branschen och att man ser nyttan med standardiserat arbete, jätteroligt, tycker Kaj Flick, branschansvarig på Grafiska Företagen.


Kompetensförsörjningsfrågor med Henrik Smedmark

- Vi har visat upp den grafiska branschen för 100-tusental ungdomar som inte känner till den grafiska branschen, genom satsningen Grafx. Här kopplar vi ihop produkterna med yrkena och visar att här finns jobb i en rolig bransch, säger Henrik Smedmark, kompetensförsörjningsansvarig på Grafiska Företagen.


Regionverksamheten med Christina Villa

- Det skedde många uppköp och fusioner i branschen, så kallade verksamhetsövergångar under förra året. Det leder till att arbetsgivarna ställs inför nya och ofta akuta frågor. Här är vi rådgivare genom hela processen, både praktiskt och juridiskt, säger Christina Villa, förhandlare och rådgivare på Grafiska Företagen.