Grafiska Företagens årsberättelse 2019

I fem filmer lyfter vi det viktigaste som hänt för Grafiska Företagen under 2019 inom följande områden; påverkansarbete, förhandlingar, regionverksamhet, branschfrågor och arbetsmiljö.

Påverkan Ravindra

Postnords agerande var en het fråga för Grafiska Företagen förra året, eftersom deras dominans på brevmarknaden är näst intill total. Vd Ravindra Parasnis svarar på frågor om vad Grafiska Företagen gjorde för att påverka i frågan.

Eva förhandling

Bakom avtalsrörelsen ligger ett stort arbete av förberedelser, som inte alltid syns utåt. Förhandlingschef Eva Gluckman summerar hur Grafiska Företagen arbetade för att vara väl förberedda inför 2020 års kollektivavtalsförhandlingar.

Anna Freij region

Försäljningssiffrorna i den grafiska branschen nådde inte upp till förväntade nivåer 2019. För att hantera detta har företagen ställts inför stora omställningar. Förhandlare Anna Freij berättar hur läget i branschen påverkade regionverksamhetens arbete.

Bransch Kaj Flick

En av Grafiska Företagens viktigaste uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft. Branschansvarig Kaj Flick berättar om de satsningar vi genomförde förra året för att bidra till detta.

Henrik kompetensförsörjning

Kraven på arbetsmiljön blir allt hårdare inom den grafiska branschen. Arbetsgivarna har ett stort ansvar och konsekvenserna kan bli allvarliga om någon skadas. Rickard Lindberg summerar hur Grafiska Företagen stöttade medlemsföretagen i arbetsmiljöarbetet under förra året.