Grafiska Företagens årsberättelse 2020

Årsberättelsefilm 2020

Visa på Youtube

Coronapandemin tog fullständigt grepp om året 2020 och samtliga av Grafiska Företagens medlemmar påverkades på ett eller annat sätt. Många medlemsföretag drabbades hårt, medan andra till och med fick ett uppsving. Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis beskriver året 2020 och berättar vilka frågor som står i fokus 2021.