Med samsyn och positivt språk kan personalen förflytta berg

Michael Söderalm

Med samsyn och positivt språk kan personalen förflytta berg

Hur mycket stimulans, motivation, stöttning och utveckling känner du gällande ditt jobb? Hur mycket positiv feedback får du av chefen? Och vad förväntar din arbetsgivare att du ska göra och uppfylla?
Under mina 25 år som föreläsare och utbildare för olika typer av företag och organisationer såväl i
Sverige som utomlands så har jag allt för ofta sett en brist på ett tydligt, engagerat och synligt ledarskap
med personalen i fokus. Det är lättare att sätta kunden i fokus och då inte se sin personal som den viktigaste resursen. Varför? Jo, för att fokus ligger mer på att nå vissa resultat, skapa vinst, effektivisera, rationalisera och leverera i produkter och tjänster. Personalen kommer i periferin.

Det snabbaste sättet att få motiverande medarbetare är att diskutera fram en ömsesidig förväntansbild, både i medarbetarsamtalet och i grupp. Att tillsammans skapa tändande, utmanande, gemensamma målbilder. Att ge sina medarbetare bilden och känslan av att de är viktiga, betydelsefulla och varje dag gör skillnad bidrar också till motivationen. Känslan av att få vara med och påverka samt göra sin röst hörd är ytterligare en motivationsfaktor som bidrar till positiv feedback. Motivationen stärks betydligt när även företaget skapar ökad delaktighet hos sin personal. Att se deras potential och ge dem förtroende och modet att försöka, testa och våga göra fel stärker både självförtroende, arbetsglädje och motivation. Och att kontinuerligt få positiv feedback och inte kritik när man gör något fel. Ingen växer av kritik men alla växer av feedback. Det är av yttersta vikt att också skapa en vinnande kommunikation på sin arbetsplats. Det vill säga att de anställda samlas kring en överenskommelse om vad och hur vi säger saker och ting till och om varandra. Det är viktigt att få alla att vilja anpassa sig till ett positivt språkbruk, alla från ledningen till personalnivå. Och att skapa en kultur som präglas av att alla känner att "det är helt okej att göra fel om ambitionen är att göra rätt". Det skapar nya möjligheter och människor blir lättare sedda och bekräftade både för vilka de är som personer men också för vad de gör. Du kan aldrig motivera någon annan – däremot kan du påverka, engagera och inspirera andra. Motivation betyder egentligen motiv/action, alltså att förstå sitt motiv och varför man gör det man gör. Och därefter agera, alltså att gå från tanke till handling.

Oftast skyller vi på tre saker för att vi inte agerar. Tid, lust och pengar. Men en enkel regel är att när du förstår ditt motiv och det är som mest förankrat inom dig, så kan du uppnå mirakel. Det är då du plötsligt frigör mer positiv energi där du automatisk får all den tid, lust och ekonomi som du verkligen behöver för att göra mer av det du vill. Så försök att göra mer av det du vill och mindre av det du inte vill. Detta är en av chefens och ledarskapets akilleshäl – att verkligen förstå vad ens medarbetare har för behov, vad de egentligen vill, och vad de inte vill. Det, och att möta dem tidigt och med full respekt. Lycka till med motivationen!