Grafiska företagens hållbarhetsarbete

Här kan du läsa om hur Grafiska Företagen arbetar med hållbarhetsfrågor och exempel från företagen i den grafiska industrin. Hållbarhet är inte bara miljöfrågor. Som arbetsgivarorganisation arbetar vi dagligen med frågor om arbetsmiljö, kollektivavtal och kompetensförsörjning. Som alla är viktiga byggstenar för en hållbar industri.

När det kommer till klimatet är skogen i allra hösta grad en del av lösningen på problemen med koldioxidutsläpp. Majoriteten av det material som används i den Grafiska industrin är papper och kartong. Allt kommer från skogen som till skillnad från mycket annat är en förnybar resurs.

Papper återvinns också till en globalt världsledande grad i Sverige. Det leder till ett ansvarsfullt utnyttjande av naturresurserna och visar att det tryckta materialet står sig starkt i en värld där hållbarhet blir allt viktigare.