När högsta kvalitet blir standard

Publicerad i Print & Packaging nr. 4 2016

Högsta möjliga kvalitet. Gång på gång. Det är den främsta anledningen att certifiera sig enligt ISO 12647. Men fördelarna är fler än så.

Nyttan med standarder är given. De ger en säker och stabil grund i den dagliga verksamheten. De effektiviserar, undviker missförstånd, minimerar fel och höjer kvaliteten på leveranserna. I det större perspektivet gynnar de konkurrens och stärker hela branscher. Inom grafiska industrin är processkontroll kanske det mest standardiserade området och varje led i produktionskedjan har sin standard; från termer och definitioner och prepress till färghantering och produktion till efterbehandling och miljö. För att nämna några.

Ungefär i mitten av denna kedja, vid färghantering och produktion, finns ISO 12647, en samling standarder som beskriver processer för färgseparationer, tryckformar och trycksaksproduktion för fyrfärgs ark- och rulloffsetpressar.

CGP, Certifierad Grafisk Produktion, är Grafiska Företagens certifieringsprogram för ISO 12647. Utbildningen utgår från 12647-2 för offsettryck men omfattar i princip hela 12647-familjen. Inom kort utökas den dessutom med standard för digitaltryck.

Många tryckerier som väljer att jobba enligt CGP gör det för att leva upp till kundkrav. Att visa upp kunskaper enligt branschstandarder är ofta en förutsättning för att vara med och slåss om de stora kontrakten, inte minst vid offentliga upphandlingar.

Flertalet av de som certifierat sig enligt programmet CGP vittnar om att nyttan sträcker sig långt längre än så. Ofta visar det sig att tryckerierna höjer deras tryckkvalitet ordentligt efter programmet, trots tron om att de redan tryckte i högsta möjliga kvalitet.

– Många av de tryckerier som går programmet kan inte hålla sig inom de satta toleransnivåerna från början. I vissa fall är det CTP:n som inte är stabil nog, i andra fall håller inte tryckfärgerna vad de lovat. Jag har hört tryckare som varit alldeles entusiastiska över att det har blivit så mycket bättre efter programmet och undrar hur de kunde godkända resultatet innan, berättar Paul Lindström, teknisk konsult och utbildare och medförfattare till CGP.

På de åtta år som CGP funnits har programmet blivit ett välkänt inslag hos svenska tryckerier. Hittills har omkring 20 tryckerier certifierat sig. Ett av dessa är LTAB. Ett familjeföretag i Linköping som i fyra generationer levt på att trycka små och medelstora upplagor. När de inledde CGP trodde de att det var ännu ett certifikat som alla andra, ett att visa upp för kund. Men vd Thomas Holm berättar att programmet ledde till den största kompetenshöjning de fått sedan han tog över tryckeriet 1998.

– Den interna kompetensen kring tryck på papper, separationer, provtryck, hur vi upprätthåller en jämn hög tryckkvalitet, allt detta har förbättras radikalt, berättar han.

– Det är väldigt roligt för medarbetaren att även kunna teorin om hur färgen kommer in på pappret och hur det kan påverkas och upprätthållas för att det ska se lika bra ut även nästa vecka.
Tidigare produktionstoppar följdes av en viss tids oro över fel och reklamationer. Det är som bortblåst efter att de nya arbetsprocesserna tillämpades.

– Vi bockar av våra checklistor, följer upp och har fått en helt annan koll. Vi kan göra provtryck och mäta att allt stämmer. Det gör att vi också kan veta att vi har gjort rätt, om något mot förmodan skulle bli fel på vägen. Vi märker dessutom en ökad produktivitet eftersom jobben går snabbare när färre fel görs.

Han understryker att certifieringen kan vara en utmaning. Nya arbetsprocesser innebär ett förändringsarbete. Då är det viktigt att all personal är med från början. Dessutom är varken den interna tiden eller de externa konsulterna gratis.

– Men summa summarum, har man möjligheterna är det värt det. Vi kan mycket mer idag och det märker våra kunder också, avslutar Thomas Holm.

Text: Peter Johansson