Grafiska Miljörådet

Grafiska Företagens arbetsmiljöarbete för våra medlemmar bedrivs dels genom bevakning av lagar och regler inom områden som berör vår bransch och dels genom Grafiska Miljörådet, GMR.

GMR är ett partsammansatt organ för den grafiska branschen med uppgift att verka för en bättre arbetsmiljö. Bakom GMR står Grafiska Företagen och de fackliga organisationerna GS-facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna. En viktig uppgift för GMR är extern information om grafiska branschens arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete, eller SAM, (AFS 2001:1) är den föreskrift som gäller för alla arbetsplatser, oavsett vilken bransch det gäller eller hur många anställda man har. I föreskriften beskrivs en proaktiv metod där man systematiskt ska undersöka sin arbetsmiljö för att förhindra ohälsa och olycksfall. Exempel på undersökningar är medarbetarenkät, skyddsrond och tillbudsrapportering.

Ett effektivt och enkelt verktyg vid systematiskt arbetsmiljöarbete är årshjulet. Hjulet indikerar att det systematiska arbetsmiljöarbetet är kontinuerligt och vilar på hörnstenarna: 

Undersökning, Bedömning, Åtgärder, Kontroll.

Här kan du läsa mer om SAM.  

Här laddar du hem mallen för årshjulet.

GMR har även tagit fram en kort informationsfilm om hur du kan börja tillämpa SAM på din arbetsplats med hjälp av årshjulet.  

SAM_YT