Miljömärkningar

Företag som tar miljöansvar hela vägen

Idag är det allt fler företag och offentliga verksamheter som efterfrågar miljöanpassade trycksaker. Det finns en rad miljömärkningar som berör dig som företag inom den grafiska branschen. Här nedan listar vi de märkningar som är relevanta.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och granskar varors och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln – från råvara till avfall eller återvinning. Svanen ställer hårda klimat- och miljökrav men också krav på funktion och kvalitet. I dag finns Svanen inom 65 produktgrupper.

www.svanen.se

EU Ecolabels

EU Ecolabels (tidigare EU-blomman) krav fungerar på samma sätt som Svanen och finns i dag på 28 olika produktområden. Skor, tv-apparater och hotell är exempel på produkter som kan märkas med EU Ecolabel.

www.ecolabel.eu

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärke. I dag finns kriterier för bland annat el-energi, persontransporter, papper och textilier.

www.naturskyddsforeningen.se

FSC

Forest Stewardship Council är ett internationellt initiativ för att främja ett hållbart skogsbruk utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. FSC är dock inte samma slags miljömärke som till exempel Svanen och EU Ecolabel eftersom kraven inte ställs utifrån den totala miljöpåverkan för produkten utan endast på träråvarans ursprung.

www.fsc-sweden.org

PEFC

Svenska PEFC är en del av ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och de produkter som tillverkas av trä. Målet är att främja uthålligt skogsbruk med balans mellan de tre aspekterna; Skogsproduktion, Miljövård och Sociala intressen.

www.pefc.se

TCO

TCO-märkningen finns över hela världen och finns på bildskärmar, bärbara och stationära datorer samt headsets. Märkningen leder bland annat till bättre kvalitet på bildskärmar, låg energiförbrukning och minskad spridning av flamskyddsmedel och tungmetaller.